Onlinetidsskrift. Flerspråklig. Ikke i CZ

2021-01-21

Onlinetidsskrift. Flerspråklig. Ikke i Community Zone (CZ)

LDR        01132nas#a2200313#c#4500
001         999920915365902201
005         20200625113022.0
007         cr#|||||||||||
008         190924c20199999no##x#p|o||||||###b0mul|#
022 0# $$a 2535-776X $$2 r
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
041 0# $$a mul $$a eng $$a nob
044 ## $$c no
082 04 $$a 294.3927 $$2 23/nor $$q NO-OsNB
130 0# $$a Zenpunkt (online) $$0 (NO-TrBIB)1602157051090
222 #0 $$a Zenpunkt $$b (Online)
245 10 $$a Zenpunkt
264 #1 $$a Oslo $$b Rinzai zen-senter Oslo $$c [2019]-
310 ## $$a Uregelmessig
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a online (nettilkoblet) ressurs $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1018 $$2 rdact
362 0# $$a 2019, nr. 1-
710 2# $$a Rinzai Zen senter $$0 (NO-TrBIB)1523345895119 $$4 pbl
776 0# $$t Zenpunkt (trykt) $$x 2535-7751 $$w 999920915777202201
780 00 $$t Zen-praksis (online) $$g Høst 2017 $$w 999920609873702201 $$x 2535-3144
856 40 $$u https://www.rinzai-zen.no/zenpunkt $$z Gratis $$3 Fulltekst
913 ## $$a Norper $$b NB
913 ## $$a ISSN $$b NB
999 ## $$a OA

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For online periodika er følgende koder i LDR og kontrollfelt viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = s, 007/00-01 = cr og 008/23 = o. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt, se MARC 21 BIBL.

ISSN (RDA 2.15)

ISSN registreres i 022 $a (RDA 2.15.). Registreres uten prefikset ISSN, selv om prefikset forekommer i kilden. $2 inneholder kode for hvilke ISSN-senter som har tildelt ISSNet, i dette tilfellet ISSN Norge.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Flere språk

Språk registreres i 008 pos. 35-37. Ved flere enn ett språk, registreres verdien «mul» her. Ved flere enn ett språk, registreres aktuelle språkkoder i 041, «mul» gjentas da som første språkkode. Språkkoder hentes fra Marc Code List for Languages.

Utgivelsesland

Utgivelsesland registreres i 008 pos. 15-17. I tillegg er utgivelsesland registrert i 044 $c her, siden posten skal sendes til ISSN Portal. 044 $c er ikke obligatorisk og registreres av ISSN Norge. 044 $c skal ikke slettes når det er registrert.

Hovedtittel, nøkkeltittel og foretrukket tittel (RDA 2.3, 6.2.2 og 6.6.)

Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7), hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Nøkkeltittel (marcfelt 222) hentes fra følgende kilder (i denne prioriterte rekkefølgen): a) ISSN-registeret, b) en kilde i selve manifestasjonen eller c) en hvilken som helst kilde (RDA 2.3.9). Foretrukket tittel på verk registreres i marcfelt 130 for verk som er skapt av ulike agenter (RDA 6.2.2.11.1). Andre skillende kjennetegn (RDA 6.6.1) er også registrert i 130 for å skille dette periodikumet fra et annet med samme foretrukne tittel.

Frekvens (RDA 2.14)

For registrering av frekvens i marcfelt 310 følges de grunnleggende instruksjonene for registrering av frekvens (RDA 2.14). Ved behov for å registrere detaljer knyttet til frekvens, se RDA 2.17.12.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Nummerering for periodika (RDA 2.6)

For registrering av nummerering for periodika i 362 følges retningslinjene i RDA 2.6.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8). Tidspunkt for utgivelse registrert i skarpe klammer, siden dette er utledet fra første heftets nummerering i marcfelt 362 (RDA 2.8.6.5). Siden tidsskriftet ikke er gått inn, er det registrert et åpent spenn i 264 $c.

Autoriserte søkeinnganger

Valg av foretrukket korporasjonsnavn for utgiver er navnet utgiveren vanligvis identifiseres av (RDA 11.2.2.3). Det er laget autorisert søkeinngang (marcfelt 710) på foretrukket navneform (RDA 11.13). For registrering av relasjoner til agenter som forbindes med en manifestasjon, se RDA 21.3. Velg relasjonskode i marcdelfelt 710 $4 ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrer en relasjonskode fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Tilknyttet manifestasjon (RDA 27.1)

I 776 er det angitt en beskrivelse av en tilknyttet manifestasjon (RDA 27.1) som legemliggjør det samme uttrykket av verket i et annet format (RDA J.4). Her registreres foretrukket tittel for verket i et annet format i $t.

Tilknyttet verk (RDA 25.1)

I 780 er det angitt en beskrivelse av et tilknyttet verk (RDA 25.1.1.3). Andreindikator 0 (fortsettelse av:) viser til en forløper til verket som er representert i metadataposten. I 780 $t registreres foretrukket tittel for det tilknyttede verket.

Elektronisk lokalisering og tilgang (RDA 4.6)

I 856 er det angitt en URL til selve ressursen som er beskrevet (RDA 4.6).

Annet

Tilknytning til bibliografier eller virtuelle samlinger registrert i marcfelt 913. Angivelse av at dette er et Open Access-tidsskrift registreres i marcfelt 999.