Verk av usikker eller ukjent opprinnelse

2021-04-21

Verk av usikker eller ukjent opprinnelse. Flere uttrykk av samme verk. Opptrykk.

LDR 01628cam#a2200361#c#4500 
001 991100159834702201 
005 20210416135853.0
007 ta 
008 110608r20061977nyu####|#|||||00||0#eng|c 
020 ## $$a 9781400096220 $$q heftet 
020 ## $$a 1400096227 $$q heftet 
035 ## $$a 110015983-47bibsys_network 
035 ## $$a (NO-TrBIB)110015983 
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda 
041 1# $$a eng $$a ang $$h ang 
082 04 $$a 829.3 $$2 23/nor $$q NoOU 
245 00 $$a Beowulf : $$b a dual-language edition $$c translated and with an introduction and commentary by Howell D. Chickering 
264 #1 $$a New York $$b Anchor Books $$c 2006 
300 ## $$a XIV, 446 sider 
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco 
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt 
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact 
534 ## $$p Første gang utgitt: $$c New York : Anchor books, 1977 
546 ## $$a Original tekst  gammelengelsk, og engelsk oversettelse gjengitt parallellt ; innledning og kommentarer  engelsk 
630 07 $$a Beowulf $$0 (NO-TrBIB)90059365 $$2 bare 
650 #0 $$a Epic poetry, English (Old) 
700 1# $$a Chickering, Howell D. $$0 (NO-TrBIB)22173 $$4 trl $$4 aui $$4 wac 
730 02 $$a Beowulf $$0 (NO-TrBIB)90059365 $$l Engelsk $$s (Chickering) 
730 02 $$a Beowulf $$0 (NO-TrBIB)90059365$$l Gammelengelsk 
 

Kommentar

Om innholdet

Posten beskriver en bok som inneholder to forskjellige språklige uttrykk av samme anonyme verk.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Flere språk

Boka inneholder parallell gammelengelsk og engelsk tekst. Ettersom engelsk dominerer (i introduksjonskapitler med mer) velges språkkode for engelsk i 008/35-37.  Koder for begge språkene oppgis i marcfelt 041. Ettersom boka inneholder oversettelse, skal 041 ha førsteindikator 1 og kode for originalspråk i $h. Det lages note i marcfelt 546 med opplysning om språkene i boka.

Foretrukket tittel på verk (RDA 6.2.2)

Når manifestasjonen inneholder mer enn et verk eller uttrykk, er gjeldende praksis å registrere analytiske autoriserte søkeinnganger for hver av demDet betyr at vi ikke registrerer en foretrukket tittel for samlingen som helhet  

Tittel- og ansvarsangivelse (RDA 2.3.2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Koden for første utgivelsessted registreres også i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka er et opptrykk/reproduksjon, registreres tidspunkt for opptrykk i 264 $c. I 008/06 brukes koden «r», tidspunkt for opptrykk registreres i 008/07-10 og tidspunkt for originalutgave i 008/11-14. Det kan også opprettes en note om originalutgivelse i marcfelt 534.

Omfang (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Autorisert søkeinngang for verk av usikker eller ukjent opprinnelse (RDA 6.27.1.8)

Fordi dette verket her forekommer i to ulike språklige uttrykk i samme manifestasjonoppretter vi separate, analytiske autoriserte søkeinnganger for uttrykkene med språk som skillende elementForetrukket tittel for verket, inngår implisitt i begge søkeinngangene. 

Verket som emne

Fordi denne ressursen i også inneholder en del informasjon om verket, er det valgt å registrere en emneinnførsel på verk i marcfelt 630.