Samling av verk av én agent uten felles tittel

2021-09-30

Samling av verk av én agent uten felles tittel

LDR        02419nam#a2200373#c#4500
001       999920797357802201
005       20210311105330.0
007       ta
008       190215s2019####no#####e#|||||00|#d#nob|#
020 ## $$a 978-82-7488-944-6 $$q innbundet $$c Nkr 269.00
035 ## $$a (NO-OsBAS)150311703
040 ## $$a NO-OsBAS $$b nob $$d NO-OsNB $$e rda
082 04 $$a 839.82274 $$q NO-OsBAS $$2 23/nor
100 1# $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$4 aut
245 10 $$a Soare ; $$b Sweatshop – Aleppo ; Korridorer og rom : scenetekster $$c Tale Næss
264 #1  $$a Oslo $$b Transit $$c 2019
300 ## $$a 179 sider $$c 22 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
505 8# $$a Inneholder også: Vårt daglige ubehag, eller Når verden åpner seg
520 ## $$a Soare: En scenetekst for fem skuespillere eller flere. Stykket er startpunktet for Tale Næss’ stipendiatprosjekt i scenetekst på Teaterhøgskolen i Oslo. Stykket har hatt iscenesatte lesninger på European Playwrights, på Husets Teater i København under Copenhagen Open Stage og på Scenetekstivalen i Tromsø. Sweatshop – Aleppo: En natt. To jenter og en sanndrømt gutt. Gutten følger krigen i Syria fra soverommet. Jentene følger den fra en sweatshop i Izmir. Krigen har skilt dem fra hverandre, men de kan fortsatt møtes i drømmene. Der kan de sykle gjennom Europa. Der kan Meriam være en supernova. Der er Sara rød som en soloppgang. Sweatshop – Aleppo er et stykke om det som går i stykker og det som aldri kan ødelegges. Stykket blir framført på Samtidsdramatikkfestivalen 2019. Korridorer og rom: Teksten er skrevet for Quartieri dell’Arte-festivalen og Moai-prosjektet i Vitorchiano, Italia, med framføring i et forlatt hotell, og med utøvere som fungerer som guider på tvers av hendelser, tid og rom.
536 ## $$a Kulturfond
650 #7 $$a Flyktninger $$2 bokbas $$9 nob
650 #7 $$a Flyktningar $$2 bokbas $$9 nno
650 #7 $$a Skuespill $$2 bokbas $$9 nob
650 #7 $$a Skodespel $$2 bokbas $$9 nno
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Soare
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Sweatshop – Aleppo
700 12  $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Korridorer og rom
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Vårt daglige ubehag
740 0# $$a Når verden åpner seg
913 ## $$a Norbok $$b NB
913 ## $$a Kulturfond $$b NB

Kommentar
Om innholdet

Boka er en samling av noen, men ikke alle, scentekstene til Tale Næss.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser. Pris registrert i 020 $c.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Deweyklassifikasjon

Deweyklassifikasjon i marcfelt 082 med verdien NO-OsBAS i delfelt $q – Assigning agency. Dette betyr at klassifikasjonen er gjort av Bokbasen på vegne av Nasjonalbiblioteket.

Autorisert søkeinngang på person (RDA 9.19.1)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på forfatteren i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel på samlinger av to eller flere verk av én agent (RDA 6.2.2.10.3)

Når en samling består av to eller flere, men ikke alle verkene av én agent, registreres en foretrukket tittel for hvert av verkene samlingen består av. Dette gjelder uavhengig av om samlingen har felles tittel eller ikke (se også veiledningen «Samling av verk av samme forfatter med fellestittel»). De foretrukne titlene på verkene som inngår i samlingen registreres i form av autoriserte søkeinnganger. Posten har derfor ikke registrert noen foretrukket tittel i marcfelt 240.

Manifestasjoner som mangler fellestittel (RDA 2.3.2.9)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). For bøker som mangler fellestittel, registreres hovedtitlene på delene som er slik de forekommer i informasjonskilden (RDA 2.3.2.9), med første verk i marcdelfelt $a, de resterende verkene i $b adskilt av semikolon. Merk at det også skal være semikolon foran $b. Annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) regsitrert i 245 $b og ansvarsangivelse knyttet til titlene (RDA 2.4) registrert i 245 $c. Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Landekoden knyttet til utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om innhold

Note om innhold er registrert i marcfelt 505 i forenklet format (andreindikator = #) og uten systemgenerering av fortekst ( førsteindikator = 8). Dette fordi boka inneholder et verk som ikke er gjengitt på tittelsiden og som dermed ikke er registrert i marcfelt 245.

Sammendrag av innhold (RDA 7.10)

Sammendrag av innholdet (RDA 7.10) registrert i marcfelt 520, med førsteindikator 0 #.

Note om finansiering

Posten har en note registrert i marcfelt 536 om at boka er finansiert via Kulturfondet. Feltet kan forekomme i poster importert fra Bokbasen eller Biblioteksentralen og i poster som Nasjonalbiblioteket har. Feltet skal ikke slettes.

Emneord

Posten har emneord fra Bokbasen på bokmål og nynorsk, registrert i marcfelt 650.

Autorisert søkeinngang for samlinger av verk av én agent (RDA 6.27.1.2)

Det er laget analytiske autoriserte søkeinnganger for hvert verk som inngår i samlingen i marcfelt 700. Autorisert søkeinngang for verk med person som opphavsmann (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 med foretrukket navn (RDA 9.2.2.) fra navnedelen (delfelt $a, etc.) og foretrukket tittel for verk fra titteldelen (delfelt $t, etc.).

Legg også merke til at den foretrukne tittelen registrert i 700 $t for verket det er vist til i 505-noten, ikke har samme tittel som i 505-noten. Dette fordi RDA 6.2.2.8 angir at man ikke skal registrere alternativ tittel som del av foretrukket tittel. Alternativ tittel er det laget søkeinngang på i 740 for å bedre gjenfinningen.

Annet

Tilknytning til Bibliografier og virtuelle samlinger registrert i marcfelt 913. Posten inngår i Nasjonalbibliografien (Norbok, samt i en virtuell samling (Kulturfond).