Rekvisitter og utstyr

2021-02-18

Rekvisitter og utstyr

Hvis det er behov for å registrere rekvisitter som nøkler, skjøteledninger, kamera, hodetelefoner, etc., kan det gjøres i Alma, men vi foretrekker at denne typen materiale registreres i separate registre/systemer som f.eks. Bibrex.

Bibrex

Bibrex er et system som er utviklet ved UBO til registrering og utlån av rekvisitter og utstyr.  Koden ligger på https://github.com/scriptotek/bibrex/. Ta gjerne kontakt med Dan Michael Heggø (d.m.heggo@ub.uio.no) ved behov for mer informasjon om Bibrex.

Alma
Hvis biblioteket allikevel foretrekker å registrere rekvisitter og utstyr i Alma, så er det mulig.  Det er foreløpig ingen planer om å opprette maler for dette. Hvis posten verken følger rda- eller katreg-standard, brukes koden «u» – unknown i LDR/18. Man kan også gjerne bruke koden «4» i LDR/17 for å angi at posten inneholder kjerneinformasjon, men ikke nødvendigvis kan betraktes som fullkatalogisert.