Spill med merkevaretittel før tittelen på spillet (PS4)

Oppdatert 2022-12-01

Spill med merkevaretittel før tittelen på spillet (PS4)

LDR      00706nmm#a2200241#c#4500
001      999921542392102201
005      20211014130817.0
007      co#|||||||||||
008      210915t20202020xx#####|q##g#|000#0#eng|c
024 3# $$a 108847003501
024 3# $$a 108847001601
024 8# $$a CUSA-23265
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
130 0# $$a Need for speed: hot pursuit
245 10 $$a Need for speed: hot pursuit $$c developed by Electronic Arts
246 10 $$a Hot pursuit
250 ## $$a Remastered
264 #1 $$a Geneva $$b EA Swiss Sàrl $$c [2020]
264 #4 $$c © 2020
300 ## $$a 1 dataplate (Blu-ray) $$b lyd, farger
336 ## $$a dataprogram $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1008 $$2 rdaco
336 ## $$a todimensjonalt levende bilde $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1023 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a dataplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1013 $$2 rdact
344 ## $$a digital $$0 http://rdaregistry.info/termList/typeRec/1002 $$2 rdatr
344 ## $$b optisk $$0 http://rdaregistry.info/termList/recMedium/1003 $$2 rdarm
344 ## $$g surround $$0 http://rdaregistry.info/termList/configPlayback/1004 $$2 rdacpc
344 ## $$h Dolby digital
347 ## $$b Blu-ray
380 ## $$a Videospill $$a Bilspill $$a Simulatorspill
500 ## $$a 1 spiller
500 ## $$a PEGI 7
500 ## $$a «USK ab 12 freigegeben»
521 ## $$a Aldersgrense: 7 år
534 ## $$p Ny utgave av en tidligere versjon av spillet: $$c 2010
588 ## $$a Tittel fra platen
538 ## $$a Systemkrav: PlayStation 4 spillkonsoll
655 #7 $$a Videospill $$0 (NO-TrBIB)HUME23216 $$2 humord
710 2# $$a Electronic Arts Inc.  $$0 (NO-TrBIB)4000935
753 ## $$a Sony PlayStation 4

 

Kommentarer
Generelt

I dette eksemplet har vi delvis basert oss på dokumentet «Best practices for cataloging video games : using RDA and MARC21», version 1.1, April 2018, prepared by the Online Audiovisual Catalogers, Inc., Cataloging Policy Committee, Video Game RDA Best Practices Task Force. 

LDR og kontrollfelt

For et spill utgitt på en optisk plate (Blu-ray) er følgende koder i LDR særlig viktige: LDR/06 = m (maskinlesbare filer) og LDR/07 = m (monografi). I marcfelt 007 er følgende koder viktige: 007/00 = c (elektronisk ressurs), 007/01 = o (optisk plate). I 008 er følgende marcfelt viktige: 008/23 = q (direkte elektronisk) siden det er snakk om en fysisk dataplate og ikke et spill med onlinetilgang. Videre angis type datafil i 008/26 = g (spill).  
For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for spill, se: VFRK MARC 21 Bibl.

Standardnummer/utgivernummer/edisjonsnummer (RDA 2.15)

Registreres i marcfelt 024 eller 028 alt etter hva slags nummer det er. Her er det brukt 024 med førsteindikator 3 for International Article Number (EAN). Nummeret registreres uten prefiks, selv om det er registrert i kilden. I tillegg er det registrert et nummer fra Conference USA med førsteindikator 8.

Språk

Spillet har lydspor med engelsk tale. Språkkode for tale registreres i 008/35-37. Det er ingen informasjon om hvilke språk som støttes for tale eller tekst ut over engelsk i spillets spillmeny. Når det gjelder hvilke språk som evt. støttes, bestemmes dette ofte av språket valgt i spillkonsollens operativsystem. Vi har derfor ikke angitt noen språk ut over engelsk i dette eksemplet. Hadde emballasjen eller annet medfølgende materiale hatt informasjon om språk som støttes, hadde vi registrert aktuelle språk i marcfelt 041.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Foretrukket tittel som autorisert søkeinngang (RDA 6.27.1.3 og 6.2.2)

For verk i form av spill utformes den autoriserte søkeinngangen som representerer verket ved å bruke en foretrukket tittel for verket. Regelen er at vi velger den tittelen eller tittelformen på originalspråket som verket vanligvis identifiseres av. I dette tilfellet sammenfaller dette med manifestasjonstittelen. Verkstittel registreres i marcdelfelt 130 $a.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.2, 2.3 og 2.4)

Kilde for tittelen i marcfelt 245 er etiketten på Blu-ray-platen (RDA 2.2.2.3). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4. Siden tittelen inneholder en merkevaretittel (Need for speed), følger vi anbefalingen nevnt over og registrerer merkevaretittelen som en del av tittelen med bruk av kolon. Vi registrerer ikke «Hot pursuit» som undertittel, men som en del av tittel, også i marcfelt 246 med andreindikator 0.

Utgaveangivelse (RDA 2.5)

Opplysning om utgave angis slik den står i publikasjonen (RDA 2.5.1.4)

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og 2.11)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Det er ikke alltid like greit å finne informasjon om hvem som er utgiver. Vi har her valgt å registrere EA Swiss Sàrl som har utviklet spillet som utgiver. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Siden det ikke finnes noen opplysninger om utgivelsesår i publikasjonen, er dette registrert i skarpe klammer. I tillegg er det registrert copyrightår i en egen forekomst av 264 med andreindikator 4. 008/06 får derfor verdien «t». I 008/07-10 registreres årstall for utgivelse og i 008/11-14 registreres årstall for copyright.

Omfang, farge og lydinnhold (RDA 3.4.1, 7.17 og 7.18)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. I $a registreres antall fysiske plater. I $b registreres opplysninger om lyd og om spillet er i farger eller svart/hvitt. 

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2. For spill på Blu-ray-plate registreres innholdstypene «todimensjonalt levende bilde» og «dataprogram».

Lydegenskaper (RDA 3.16)

Tekniske spesifikasjoner relatert til lyden i ressursen registreres i marcfelt 344. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdacpc, rdatr og rdarm). I tillegg registreres andre lydegenskaper som ansees som vesentlige selv om de ikke finnes i RDA Registry, i dette tilfellet «Dolby digital».

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Teknisk spesifikasjon knyttet til den digitale kodingen av tekst, bilder, lyd, video og andre typer data kan registreres i marcfelt 347. Kodeformat registreres i en egen instans av marcfelt 347, i dette tilfellet «Blu-ray».

Serieangivelse (RDA 2.12)

Posten her har ingen serieangivelse (RDA 2.12). Iflg. Best practice-dokumentet som det vises til over, har slike spill sjeldent serietitler. Man kunne vurdert merkevaretittelen (Need for speed) som serietittel, men det anbefales ikke.

Målgruppenote (RDA 7.7)

Note om aldersgrense registreres i marcfelt 521. I tillegg er det registrert noter om aldersgrensekoding fra 2 ulike systemer for angivelse av aldersgrense, «PEGI 7» og «USK ab 12 frigegeben» i marcfelt 500. Disse var angitt i publikasjonen. Vi har her valgt å følge PEGI-kodingen i marcfelt 521.

Note om systemkrav (RDA 3.20)

Opplysninger om spillplattform registreres i marcfelt 538. Best practice-dokumentet angir at navnet på spillplattformen i tillegg angis i marcfelt 753.

Autoriserte søkeinnganger på ansvarshavende (RDA 11.2 og 11.13)

Foretrukket navn på ansvarshavende registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 710. Foretrukket navn autoriseres mot BARE. Det er ikke registrert noen relasjon mellom ressurs og agent i $4 med kode fra MARC code list for relators, siden ingen av kodene her ser ut til å være aktuelle/dekkende.