852 – Plassering

Oppdatert: 2019-07-01

852 Plassering (R)

Feltet brukes til å vise fysisk plassering. (Feltet repeteres ikke, for hver ny plassering opprettes en ny holding-post.)

Indikatorer

Førsteindikator: Oppstillingssystem

#  – Ingen informasjon
0 – Library of Congress klassifikasjon
1 – Dewey klassifikasjon
2 – NLM klassifikasjon
7 – Klassifikasjonssystem angitt med kode i $2
8 – Annet system

Avhengig av konfigurasjon i Resources>General>Call Number Mapping og forutsatt at delfelt $h er uten innhold og klassifikasjonen forekommer i bibliografisk post, vil førsteindikator 0-8 gi automatisk oppdatering av delfelt $h ved lagring av holding-post.

Andreindikator:

# – Ingen informasjon

Utvalgte delfelt

$a – Institusjon
$b – Bibliotek/avdeling
$c – Samling
$h – Systematisk del av hyllesignatur. Når hyllesignaturen bare består av én del legges signaturen her.
$i – Alfabetisk/numerisk tillegg til systematisk del ($h)
$k – Prefiks til systematisk del ($h)
$2 – MARC-kode som identifiserer kilde for systematisk signatur (førsteindikator 7)

Informasjonen i delfelt $a vises ikke i registreringsskjermen. Informasjon i delfelt $b og $c er koder som best registreres med nedtrekksmeny i Form Editor (Ctrl+F).

(Merk at poster som er migrert fra andre biblioteksystem har fått hele hyllesignaturen i delfelt $h og førsteindikator 8. Migrasjonsløsningen anbefales ikke ved nyregistrering.)

Eksempler

852 ## $$b 1120106 $$c d00104 $$h Sca/95
852 1# $$b 1120109 $$c d00204 $$h 912 $$i Cap
852 2# $$b 1120106 $$c d00097 $$h QW 4 $$i Med
852 7_ |b 1030000 |c k00108 |h 32 |i Kno |2 utklklass
852 8# $$b 1120103 $$c d00089 $$h L 785 $$i Bef
852 1# $$b 1120104 $$c d00137 $$k fol. $$h 363.7063 $$i Lak