Oversatt bok

2021-04-16

Oversatt bok

LDR        00978nam#a2200229#c#4500
001         999920918470802201
005         20191031142925.0
007         ta
008         191004s2019####dk#a###|#|||||00||0#dan|c
020         $$a 9788741277080 $$q heftet
040         $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 1# $$a dan $$h eng
082 04 $$a 618.928521 $$q NO-KrUA $$2 23/nor
100 1# $$a Struik, Arianne $$0 (NO-TrBIB)14038255 $$4 aut
240 10 $$a Treating chronically traumatized children $$l Dansk
245 10 $$a Behandling af kronisk traumatiserede børn : $$b sleeping dogs-metoden $$c Arianne Struik ; på dansk ved Bjørn Nake
250 ## $$a 1. udgave
264 #1 $$a [København] $$b Hans Reitzels forlag $$c 2019
300 ## $$a 387 sider $$b illustrasjoner
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
650 #7 $$a Barn $$0 (NO-TrBIB)HUME07171 $$2 humord
650 #7 $$a Traumer $$0 (NO-TrBIB)HUME17477 $$2 humord
650 #7 $$a Terapi $$0 (NO-TrBIB)HUME03948 $$2 humord
700 1# $$a Nake, Bjørn $$0 (NO-TrBIB)1533887382151 $$4 trl
700 1# $$a Struik, Arianne $$0 (NO-TrBIB)14038255 $$t Treating chronically traumatized children $$l Dansk
700 1# $$i Oversettelse av: $$a Struik, Arianne $$0 (NO-TrBIB)14038255 $$t Treating chronically traumatized children $$l Engelsk

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Kode for originalspråk

Ved oversettelse skal marcfelt 041 (Språkkoder) opprettes med førsteindikator 1. Koden for språket i oversettelsen registreres i 041 $a og i 008/35-37. Kode for originalspråket registreres i 041 $h.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100. Andre ansvarshavende personer får autorisert søkeinngang i 700. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Foretrukket tittel er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk. Når det forekommer mer enn ett uttrykk av et verk, som ved en oversettelse, skal foretrukket tittel for uttrykket registreres med skillende element for uttrykk. Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket, oftest vil dette være originaltittelen. Merk at originaltittel registreres i marcfelt 246 kun hvis en annen tittel enn originaltittelen er valgt som foretrukket tittel.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b og mellom ansvarshavende med ulike funksjoner.

Utgavebetegnelse (RDA 2.5.1.4)

Når opplysning om utgave finnes i boka, gjengis den i marcfelt 250 slik den forekommer i informasjonskilden.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Når opplysning om utgivelsessted mangler i informasjonskilden, men stedet er kjent, registreres sted i skarpe klammer (RDA 2.8.2.6). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Autorisert søkeinngang på det manifesterte uttrykket (RDA 6.27.3)

For verk som forekommer i mer enn ett uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer det manifesterte uttrykket. Autorisert søkeinngang for uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.). Språk som skillende element for uttrykk registreres i $l (som hører til titteldelen).

Autorisert søkeinngang for tilknyttet uttrykk (RDA kapittel 26)

En oversettelse er knyttet til uttrykket av verket den er oversatt fra. RDA kapittel 26 gir instruksjoner for registrering av relasjoner mellom uttrykk. Autorisert søkeinngang for tilknyttet uttrykk med person som opphavsmann opprettes i marcfelt 700 med forteksten «Oversettelse av:» i delfelt $i (RDA 26.1.1.3).