25X-28X – Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

Oppdatert: 2022-03-16

25X-28X  Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

250 Utgave (R)

(RDA 2.5)

Feltet brukes til å registrere utgaveangivelse. En opplysning om utgave gjengis slik den fremkommer i informasjonskilden.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Utgave (NR)
$b – Annen utgaveinformasjon (NR)
OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Se eksempler.

Eksempler

250 ## $$a Andre utgave
250 ## $$a 4th edition / $$b edited by E.B. White and C.A. Black
250 ## $$a Canadian edition = $$b Édition canadienne
250 ## $$a Studiepartitur

254 Musikktrykkets fysiske presentasjon (NR)

Feltet brukes ikke i poster katalogisert etter RDA, hvor musikktrykkets fysiske presentasjon behandles på samme måte som en utgavebetegnelse (RDA 2.5)

255 Matematiske data for kartografisk materiale (R)

(RDA 7.25, 7.26 og 7.4.2) 

Feltet brukes til å registrere matematiske data som er forbundet med kartografisk materiale, inkludert stjernekart. 

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert) 

Aktuelle delfelt

$a – Målestokk (NR)
$b – Projeksjon (NR)
$c – Koordinater (NR) 

Eksempel

255 ## $$a Målestokk 1:335 000 $$c (Ø 5°40′-Ø 14°40’/N 65°10′-N 62°17′) 

257 Produksjonsland (R)

Feltet brukes til å registrere navn på landet eller området hvor hovedkontoret for produksjonsselskapet av en ressurs holder til.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert) 

Aktuelle delfelt

$a – Navn på produksjonsland (R) 

Eksempel

257 ## $$a USA 

264 Utgivelse, distribusjon osv. (R)

(RDA 2.7-2.11)

Feltet brukes til å registrere informasjon om produksjon, utgivelse, distribusjon, framstilling og copyright.

Indikatorer

Førsteindikator: Sekvens av opplysninger

# – Udefinert/Første (brukes alltid for monografier og ved førstegangsregistrering av løpende ressurser)
2 – Mellomliggende (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)
3 – Nåværende/siste (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)

Andreindikator: Indikerer type innførsel

0 – Produksjon – informasjon om framstilling av upublisert materiale
1 – Utgivelse – informasjon om utgivelse, utsendelse etc.
2 – Distribusjon – informasjon om distribusjon
3 – Framstilling – informasjon om trykkeri eller produsent
4 – Copyright dato (år)

Aktuelle delfelt

$a – Sted for utgivelse, distribusjon etc. (R) (Land eller -stat skal også registreres i 008/15-17)

$b – Navn på utgiver, distributør etc. (R)

$c – Dato for utgivelse, distribusjon, copyright etc. (R) (Året skal også registreres i 008/07-10 evt. også 008/11-14).

$3 – Informasjon for å skille mellom repeterte 264 for å presisere hva feltet inneholder. Brukes på løpende ressurser med skiftende utgivere. (NR) (1. indikator = 2 eller 3)

Eksempel på monografi hvor det finnes utgivelsesår

008/06s
008/07-102001
008/11-14####
264 #1 $$a Oslo $$b Cappelen $$c 2001

Eksempel på monografi hvor det kun finnes et copyrightår

008/06t
008/07-101995
008/11-141995
264 #1 $$a Bergen $$b Fagbokforlaget $$c [1995]
264 #4 $$c © 1995

Eksempel på monografi hvor utgivelsesår avviker fra copyrightår

008/06t
008/07-102010
008/11-142007
264 #1 $$a Oslo $$b Universitetsforlaget $$c 2010
264 #4 $$c © 2007

Eksempel: løpende ressurs hvor utgiver har skiftet to ganger

264 #1 $$a Oslo $$b Statens bibliotektilsyn $$c 1934-
264 21 $$3 2003-2006 $$a Oslo $$b ABM-utvikling
264 31 $$3 2007- $$a Oslo $$b ABM-medi