ISBD-skilletegn i bibliografiske poster

Oppdatert: 2020-06-22

RDA er et formatuavhengig regelverk, men da vi enda registrerer bibliografiske data med MARC 21 vil tidligere praksis med ISBD-skilletegn fortsette. Det er noen tilfeller i MARC 21 der delfeltkoden blir tvetydig, det vil si at mer enn ett ISBD-skilletegn kan være aktuelt. I disse tilfellene må vi registrere det aktuelle skilletegnet i tillegg til delfeltkoden.

Det går fram av MARC 21 Bibliografisk hvilke felter som trenger ISBD-tegn og hvordan man registrerer.*

Eksempel på tvetydighet i 245:

245 14 $$a The student’s guide to cognitive neuroscience : $$b a textbook $$c by Jamie Ward

245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

Leader har en posisjon, LDR/18 – Katalogiseringsskjema, som sier noe om bruken av ISBD-tegn i posten. På konsortiets poster benyttes kode c – ISBD-tegn utelatt.

I importerte poster fra eksterne kilder kan vi velge å beholde ISBD-tegn i tillegg til delfeltkoder. På slike poster beholdes den koden som er satt i LDR/18.


*)Foran disse delfeltkodene skal det aktuelle ISBD-tegnet alltid registreres:

245 $b, 246 $b, 250 $b, 505 $t og $r