Lydopptak – Populærmusikk

2023-11-08

Lydplate (CD). Framført musikk. Populærmusikk

LDR        02000njm#a2200445#c#4500
001         991326196604702201
005         20200617113246.0
007         sd#f||||||||||
008         130827t20002000no#|||||###|#####|#|nno|#
028 01 $$a RTT-CD-005 $$b RTT Music
035 ## $$a 132619660-47bibsys_network
035 ## $$a (NO-TrBIB)132619660
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
110 2# $$a Trapez (musikkgruppe) $$0 (NO-TrBIB)1542227316909 $$4 mus $$4 pro
240 00 $$a Glimt i øyet
245 10 $$a Glimt i øyet $$c Trapez
264 #1 $$a [Geilo] $$b RTT Music $$c [2000]
264 #4 $$c ℗ 2000
300 ## $$a 1 CD (37 min) $$c 12 cm
336 ## $$a framført musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011 $$2 rdaco
337 ## $$a lydmedier $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001 $$2 rdamt
338 ## $$a lydplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004 $$2 rdact
380 ## $$a Pop $$2 emnmus
508 ## $$a Produsenter, Trapez, Morten Nyhus
511 0# $$a Trapez (John-Ivar “Månestråle” Johansen, elbass; Arne-Otto “Arne-Orgel” Øynes, sang, keyboard; Bjørnar “Sølvpilen” Molberg, sang; Jan “Plattfot” Santocono, slagverk; Kurt Henning “Padde” Myhre, elgitar) ; Jon Anders Narum, gitar ; Lars Christian Narum, elorgel
518 ## $$a Innspilt i Gjøvik lydstudio
588 ## $$a Tittel fra etiketten
700 1# $$a Johansen, John-Ivar, $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)9346 $$4 itr
700 1# $$a Øynes, Arne-Otto, $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)1542227316915 $$4 itr $$4 sng
700 1# $$a Molberg, Bjørnar, $$d 1965- $$0 (NO-TrBIB)13005008 $$4 sng
700 1# $$a Santocono, Jan, $$d 1970- $$0 (NO-TrBIB)1542227316917 $$4 itr
700 1# $$a Myhre, Kurt Henning, $$d 1974- $$0 (NO-TrBIB)11072795 $$4 itr
700 1# $$a Narum, Jon Anders, $$d 1972- $$0 (NO-TrBIB)2013348 $$4 itr
700 1# $$a Narum, Lars Christian, $$d 1970- $$0 (NO-TrBIB)2093413 $$4 itr
700 1# $$a Nyhus, Morten, $$d 1956- $$0 (NO-TrBIB)90589829 $$4 pro
710 2#  $$a Trapez (musikkgruppe) $$0 (NO-TrBIB)1542227316909 $$t Glimt i øyet
901 ## $$a 50
913 ## $$a Nordisko $$b NB
913 ##  $$a Musikk $$b NB
991 ## $$a Component parts

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For lydopptak (musikk) på CD er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = j, LDR/07 = m, 007/00-01 = sd og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for lydopptak, se: MARC 21 Bibl.

Utgivernummer (RDA 2.15)

Utgivernummer registreres i 028 med førsteindikator 0 (RDA 2.15). Fordi vi ønsker en note generert automatisk i sluttbrukertjenesten, velger vi andreindikator 1.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Autorisert søkeinngang på korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1)

Registrering av korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1, kategori e). NB! Det gjør ingen forskjell om en personlig forfatter er involvert. Så lenge en av betingelsene fra 19.2.1.1.1 er oppfylt, ansees musikkgruppa å være opphavsmann.

Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 110 som autorisert søkeinngang for musikkgruppa (RDA 11.13). Foretrukket navneform kvalifisert med type korporasjon (RDA 11.7.1.4). Relasjonskode i marcdelfelt 110 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrert relasjonskode fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Foretrukket tittel for verk (RDA 6.2.2)

Foretrukket tittel for verk (RDA 6.2.2) registrert i marcfelt 240. Andre skillende element for uttrykk, for eksempel språk, ikke registrert i marcdelfelt $l siden katalogisator har ansett at sannsynligheten for at verket kommer i flere uttrykk som liten.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7): Hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4. Note om valgt informasjonskilde for hvor tittelen er hentet fra (RDA 2.17.2.3), registrert i marcfelt 588.

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og RDA 2.11)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8). Utgivelsessted (RDA 2.8.2) og utgivers navn (RDA 2.8.4) gjengis slik de forekommer i informasjonskilden. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6), marcdelfelt 264 $c skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright for fonogram, registreres dette året i skarpe klammer. Copyright for fonogram registreres i tillegg i en egen forekomst av 264 (RDA 2.11). Siden både tidspunkt for utgivelse og copyright-år er registrert, blir 008/06 = t. Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og copyright-år i 008/11-14.

Omfang og varighet (RDA 3.4 og 7.22)

Omfang registrert i marcdelfelt 300 $a ved bruk av en konvensjonell (populær) betegnelse (RDA 3.4.1.3, alternativ regel). Varighet registrert etter RDA 7.22. Platens diameter (RDA 3.5.1.4.4) registrert i marcdelfelt 300 $c.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i marcfelt 337 (RDA 3.2) og bærertype i marcfelt 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i mardelfelt $0 og angivelse av vokabularet i marcdelfelt $2.

Verkets form (RDA 6.3)

Verkets form (RDA 6.3) registrert i marcfelt 380. Kilden «emnmus», Emneord for musikk, registrert i $2.

Note om ansvarsangivelse (RDA 2.17.3)

Note om ansvar som ikke er nevnt i ansvarsangivelsen (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 508. Note for utøvere/deltakere (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 511.

Opptaksinformasjon (RDA 7.11)

Dato/tidspunkt og sted for innspilling (RDA 7.11) registrert i marcfelt 518.

Autoriserte søkeinnganger

Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autoriserte søkeinnganger for personer (RDA 9.19). Fødselsdatoer (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 700 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 700 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27.1.2) registrert i marcfelt 710. Foretrukket navn fra navnedelen av 710 registrert i marcdelfelt $a og foretrukket tittel for verk fra titteldelen av 710 registrert i marcdelfelt $t.

Annet

Tilknytning til Bibliografier registrert i marcfelt 913. Angivelse av at dette lydopptaket har egne sporposter i marcfelt 991. Verdien «Component parts» skal alltid registreres.

Sporpost (CD). Framført musikk. Populærmusikk

LDR        01371nja#a2200265#c#4500
001         999920682657102201
005         20200618091754.0
007         sd#f||||||||||
008         181116t20002000no#|||||#########|#|nno|#
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
100 1# $$a Prytz, Per-Kai $$d 1955- $$0 (NO-TrBIB)1542227316921 $$4 cmp $$4 lyr
240 10 $$a Hjerte banke donk!
245 10 $$a Hjerte banke donk! $$c tekst & melodi: Per-Kai Prytz
264 #1 $$a [Geilo] $$b RTT Music $$c [2000]
264 #4 $$c ℗ 2000
300 ## $$a 3 min, 2 sek
336 ## $$a framført musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011 $$2 rdaco
337 ## $$a lydmedier $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001 $$2 rdamt
338 ## $$a lydplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004 $$2 rdact
511 0# $$a Trapez (John-Ivar “Månestråle” Johansen, elbass; Arne-Otto “Arne-Orgel” Øynes, sang, keyboard; Jan “Plattfot” Santocono, slagverk; Kurt Henning “Padde” Myhre, elgitar)
700 1# $$a Prytz, Per-Kai $$d 1955- $$0 (NO-TrBIB)1542227316921 $$t Hjerte banke donk!
700 1# $$a Johansen, John-Ivar, $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)9346 $$4 itr
700 1# $$a Øynes, Arne-Otto $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)1542227316915 $$4 sng $$4 itr
700 1# $$a Santocono, Jan, $$d 1970- $$0 (NO-TrBIB)1542227316917 $$4 itr
700 1# $$a Myhre, Kurt Henning, $$d 1974- $$0 (NO-TrBIB)11072795 $$4 itr
710 2# $$a Trapez (musikkgruppe) $$0 (NO-TrBIB)1542227316909 $$4 mus
773 0# $$a Trapez (musikkgruppe) $$t Glimt i øyet $$d [Geilo] : RTT Music, [2000] $$g 1 $$w 991326196604702201
913 ## $$a Nordisko $$b NB
999 ## $$a CP

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For sporpost på CD (musikk) er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = j, LDR/07 = a, 007/00-01 = sd og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for lydopptak, se: MARC 21 Bibl.

Autorisert søkeinngang på komponist (RDA 19.2.13)

Registrering av komponist som opphavsmann (RDA 19.2.1.3). Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 100 som autorisert søkeinngang for komponist (RDA 9.19). Fødselsdato (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 100 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 100 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Foretrukket tittel for verk (RDA 6.2.2)

Foretrukket tittel for verk (RDA 6.2.2) registrert i marcfelt 240. Andre skillende element for uttrykk, for eksempel språk, ikke registrert i marcdelfelt $l siden katalogisator har ansett at sannsynligheten for at verket kommer i flere uttrykk som liten.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7): Hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4.

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og RDA 2.11)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8). Utgivelsessted (RDA 2.8.2) og utgivers navn (RDA 2.8.4) gjengis slike de forekommer i informasjonskilden. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6), marcdelfelt 264 $c skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright for fonogram, registreres dette året i skarpe klammer. Copyright for fonogram registreres i tillegg i en egen forekomst av 264 (RDA 2.11). Siden både tidspunkt for utgivelse og copyright-år er registrert, blir 008/06 = t. Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og copyright-år i 008/11-14.

Varighet (RDA 7.22)

Siden sporposter ikke representerer noen fysisk bærer, registreres ikke omfang (RDA 3.4). Varighet registrert etter RDA 7.22. Metrisk tid forkortet etter nasjonal anbefaling til RDA B.7 – Forkortelser, se: [URL].

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i marcfelt 337 (RDA 3.2) og bærertype i marcfelt 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i marcdelfelt $0 og angivelse av vokabularet i marcdelfelt $2. Selv om sporposter ikke representerer en fysisk bærer, er sporposten her en del av en fysisk bærer (plateposten). Den arver derfor bærertypen i marcfelt 338 fra plateposten.

Note om ansvarsangivelse (RDA 2.17.3)

Note for utøvere/deltakere på sporet (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 511.

Autoriserte søkeinnganger

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27.1.2) registrert i marcfelt 700. Foretrukket navn fra navnedelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $a og $d og foretrukket tittel for verk fra titteldelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $t.

Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autoriserte søkeinnganger for utøverne på sporet (RDA 9.19). Fødselsdatoer (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 700 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 700 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 710 som autorisert søkeinngang for musikkgruppa (RDA 11.13). Foretrukket navneform kvalifisert med type korporasjon (RDA 11.7.1.4). Relasjonskode i marcdelfelt 110 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrert relasjonskode fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Informasjon om vertsdokument (RDA J.2.4)

Informasjon om vertsdokumentet som sporposten er en del av registrert i marcfelt 773, jfr. RDA J.2.4). Se også dokumentet Hel/del-relasjoner under fanen Eksempler med kommentarer

Annet

Tilknytning til Bibliografier registrert i marcfelt 913. Angivelse av at dette er en sporpost på en fysisk bærer registrert i marcfelt 999. Verdien CP skal alltid registreres.