6XX – Emneinnførsler

Oppdatert: 2021-03-23

 

6XX Emneinnførsler

Generelt om registrering av emneord i Alma:  https://rdakatalogisering.unit.no/emneord/

600 Emneinnførsel personnavn (R)

Feltet benyttes når en person eller en persons verk skal registreres som emne.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. Når verk registreres som emne, autoriseres navnedelen før tittelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn.

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn
$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn.
$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.
$d – Årstall for fødsel, død, etc.
$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet
$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.
$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.
$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.
$n – Nummer for del av verk.
$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
$p – Tittel for del av verk.
$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.
$s – Versjon
$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker koden «bare»

Eksempel på person som emne

600 07 $$a Karl $$b XII $$c konge av Sverige $$0 (NO-TrBIB)90289706 $$2 bare

Eksempel på verk som emne

600 17 $$a Christiansen, Rune $$d 1963- $$0 (NO-TrBIB)90968586 $$2 bare $$t Ensomheten i Lydia Ernemans liv

610 Emneinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet benyttes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres som emne. Det benyttes også for konferanse som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. Når verk registreres som emne, autoriseres navnedelen før tittelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

 0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn. Eventuell forklarende term må legges i parentes i dette feltet
$b – Underavdeling
$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempler

610 27 $$a Titanic (skip) $$0 (NO-TrBIB)98017728 $$2 bare
610 17 $$a $$a Norge $$b Høyesterett $$0 (NO-TrBIB)11009264 $$2 bare

611 Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)

Feltet benyttes når en konferanse, et møte eller en utstilling o.l., eller et verk utgått fra en konferanse o.l., skal registreres som emne. For konferanser som er underordnet en korporasjon, brukes felt 610.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. Når verk registreres som emne, autoriseres navnedelen før tittelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn
$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form
$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet
$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall
$t – Tittel på verk som er emne for dokumentet
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempel

611 27 $$a Olympiske sommerleker $$0 (NO-TrBIB)90657347 $$2 bare

630 Emneinnførsel standardtittel (R)

Feltet benyttes når en foretrukket tittel skal registreres som emne.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Når et uttrykk registreres som emne, autoriseres verket før uttrykkselementene legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

Vi bruker koden 7 – Kilde spesifisert i delfelt $2.

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.
$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.
$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet.
$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.
$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.
$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.
$n – Nummer for del av verk.
$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.
$p – Tittel for del av verk.
$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.
$s – Versjon
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde for innførselen. Vi bruker «bare»

Eksempler

630 07 $$a Draumkvæde $$0 (NO-TrBIB)90714528 $$2 bare
630 07 $$a Bibelen $$p GT $$p Salm. $$0 (NO-TrBIB)90091340 $$2 bare
630 07 $$a Bibelen $$p GT $$p Salm. $$0 (NO-TrBIB)90091340 $$2 bare $$l Latin

648 Emneinnførsel kronologisk term (R)

Feltet benyttes når en kronologisk term skal brukes som emne.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Kronologisk term
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempler

648 #7 $$a Middelalderen $$2 noubomn
648 #7 $$a 1800-tallet $$2 humord

650 Generelle emneord(R)

Feltet benyttes for generelle emneord.

Indikatorer

Førsteindikator: Nivå.

Vi skiller ikke mellom nivåer og bruker derfor koden # – Ingen informasjon.

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Emneord
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempler

650 #2 $$a Patient rights
650 #7 $$a Pasientrettigheter $$2 humord

651 Geografisk sted som emneord (R)

Feltet benyttes for geografisk sted som emne.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2).

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Geografisk navn
$v – Form underavdeling
$x – Underavdeling
$y – Kronologisk underavdeling
$z – Geografisk underavdeling
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn, ordbok, tekord.

Eksempel

651 #7 $$a Oslo $$2 humord

653 Nøkkelord (R)

Feltet benyttes for emneinnførsler basert på termer som ikke er hentet fra en kontrollert emneordsliste/tesaurus, f.eks. stikkord, nøkkelord. Ved samme type termer (samme andreindikatorverdi) repeteres delfelt $a. Ved ulike typer termer (forskjellig andreindikatorverdi) repeteres feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Nivå.

Vi skiller ikke mellom nivåer og bruker derfor koden # – Ingen informasjon.

Andreindikator: Type nøkkelord

# – Ingen informasjon oppgitt
0 – Generelt emneord
1 – Personnavn
2 – Korporasjonsnavn
3 – Konferanse-, møte-, utstillingsnavn
4 – Kronologisk term
5 – Geografisk navn
6 – Sjanger eller form

Utvalgte delfelt

$a – Nøkkelord (R)

Eksempler

653 #6 $$a Kokebøker
653 #0 $$a Matoppskrifter $$a Båter
653 #0 $$a Båter
653 #5 $$a England $$a Wales
653 #1 $$a Anna i ødemarken

655 Emneord for sjanger eller form (R)

Feltet benyttes for å registrere den litterære sjangeren dokumentet tilhører.

Indikatorer

Førsteindikator: Type emneord

# – enkelt
0 – fasettert

# benyttes når data registreres i en enkelt forekomst av delfelt $a. (Fasettert (0) brukes når termene registreres i delfelt $a og $b. $c foranstilles hvert av delfeltene.)

Andreindikator: Emneordsystem/Tesaurus

0 – Library of Congress
1 – LC subject headings for children’s literature
2 – Medical Subject Headings
3 – National Agricultural Library subject authority file
4 – Source not specified
5 – Canadian Subject headings
6 – Répertoire de vedettes-matière
7 – Source specified in subfield $2

For BIBSYS-bibliotekene vil de mest aktuelle kodene være 2 (MeSH) eller 7 (andre emnesystemer spesifisert i delfelt $2). Feltet forekommer også i importerte poster fra Bokbasen og skal ikke slettes. Bokbasens bruk av feltet kjennetegnes ved at kilden i $2 er bokbas. Bokbasens sjangeremneord har i tillegg språkkode i $9 og sjangeremneordene finnes på både bokmål og nynorsk.

Liste over vokabularer: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html

Aktuelle delfelt

$a – Emneord for sjanger eller form
$v – Form underavdeling (R)
$x – Underavdeling (R)
$y – Kronologisk underavdeling (R)
$z – Geografisk underavdeling (R)
$2 – Kilde/vokabular, f.eks. humord, nbiemnfag, no-ubo-mr, norbok, noubomn,
ordbok, tekord, bokbas.
$9 – Språkform.

Eksempel

655 #7 $$a Kokebøker $$2 humord
655 #7 $$a Romaner $$2 bokbas $$9 nob
655 #7 $$a Romanar $$2 bokbas $49 nno

658 Fag, skoletrinn/type lærebok (R)

Feltet brukes for lærebøker. Feltet forekommer i poster registrert av Nasjonalbiblioteket og i importerte poster fra Bokbasen. Feltet kan ha innførsler både på bokmål og nynorsk med målform angitt i $9. Feltet skal ikke slettes. Innholdet i feltet er fagkoder- og navn hentet fra Utdanningsdirektoratet med kildekode udir, se: https://www.loc.gov/standards/sourcelist/curriculum-objective.html

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinerte

Aktuelle delfelt

$a – Term for fag, skoletrinn eller type lærebok
$c – Fagkode
$2 – Kildekode
$9 – Språkkode

Eksempel

658 ## $$a 7. trinn
658 ## $$a Fasit $$9 nob
658 ## $$a Fasit $$9 nno
658 ## $$a Matematikk 7. årstrinn $$c MAT007 $$2 udir $$9 nob
658 ## $$a Matematikk 7. årssteg $$c MAT007 $$2 udir $$9 nno

662 Hierarkiske stedsemneord (R)

Feltet benyttes av Nasjonalbiblioteket for geografisk sted som emne i hierarkisk form. Feltet brukes sammen med 651 Geografisk sted som emneord. Feltet skal ikke slettes.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinerte

Aktuelle delfelt

$a – Land eller større enhet
$b – Fylke, region
$c – Kommune
$d – By eller mindre sted
$f – Bydeler, nabolag, parker etc.
$g – Andre ikke-jurisdiksjonelle geografiske enheter, f.eks. elver, innsjøer, øyer, fjell
$2 – Kilde/vokabular: norbok

Eksempel

662 ## $$c Vefsn $$d Mosjøen $$2 norbok

690 Lokale emneord (R)

Feltet brukes til å registrere lokale emneord, dvs. emneord som er utviklet for, og brukes av en enkelt institusjon.

Feltet opprettes i Alma Metadata Editor: Edit -> Add local extension. Data som er registrert i lokale felt vil bare være søkbare og synlige for egen institusjon (Institution zone).

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinerte

Aktuelle delfelt

$a – Emneord

Eksempel

690 ## $$a Bunader