Poster registrert etter Katalogiseringsregler

2022-09-15

Poster registrert etter Katalogiseringsregler (040 $e katreg)
Når vi nå får en database med poster som er registrert etter ulike regler (040 $e katreg og 040 $e rda) er det noen hensyn som må tas.
Det er ikke noe krav om at katreg-poster skal omregistreres til rda-poster. Hvis det er behov for å rette i poster som er laget etter Katalogiseringsregler kan man gjøre det. (Ved behov kan man konsultere arkivert utgave av den gamle Verktøykassa.  Man kan også velge å omregistrere hele posten etter RDA, men det er ikke noe man er pålagt å gjøre.
Når det gjelder kopiering av poster (Duplicate-funksjonen), se mer informasjon i veiledningen “Kopiering av Alma-poster”.