008 – Musikk

Oppdatert: 2022-03-24

008/18-34 – Musikk

Gjelder både nedskrevet musikk, innspilt musikk og andre typer lydopptak, f.eks lydbøker (se spesielt posisjonene 30-31). De fleste av posisjonene er relevante bare for nedskrevet musikk.

008/18-19 – Komposisjonstype

Vi benytter: || – Ingen forsøk på å kode.

Denne koden skal ikke endres. Komposisjonstype skal registreres i felt 380 med termer fra «Emneord for musikk». Se:
Emneord for musikk — Bergen Offentlige Bibliotek (bergenbibliotek.no)

008/20 – Format

Registrering av format er valgfritt. Kodene indikerer fysisk beskrivelse av en ressurs som inneholder nedskrevet musikk, f.eks. direksjonsstemme for klaver. Verdien «a» betyr «full score» og gjelder fullstendige partiturer som inneholder alle stemmene i komposisjonen. Hvis ressursen inneholder ett eller flere partiturer sammen med annet notemateriale, f.eks. en eller flere stemmer, registreres bare kodene for partituret.

Bruk «Ingen forsøk på å kode» dersom registrering utelates.

Kodene i MARC21 har vist seg vanskelig å overføre til norsk, og gjengis derfor i originalt språk her. (Norsk oversettelse av enkelte koder i parentes.) For nærmere forklaring av kodene, se: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html

a – Full score (Partitur)
b – Full score, miniature or study size (Studiepartitur)
c – Accompaniment reduced for keyboard (Klaverpartitur)
d – Voice score with accompaniment omitted (Korpartitur)
e – Condensed score or piano-conductor score (Particell eller direksjonsstemme for klaver/fiolin o.l.)
g – Close score (Enhetspartitur)
h – Chorus score
i – Condensed score
j – Performer-conductor part
k – Vocal score
l – Score
m – Multiple score formats (Forskjellige typer partitur)
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
z – Annet enn partitur
| – Ingen forsøk på å kode

008/21 – Stemmer

Aktuelle koder

# – Ingen stemmer vedlagt eller ikke spesifisert
d – Instrumental and vocal parts (Stemmer)
e – Instrumental parts (Stemmer)
f – Vocal parts (Stemmer)
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
| –Ingen forsøk på å kode

008/22 – Målgruppe

Musikk for barn og unge kan gis koden: j – Juvenile. Alt annet får enten # (blank) eller | (Ingen forsøk på å kode.)

008/23 – Materialform

Trykte ressurser skal ha # (blank). Elektroniske ressurser som er tilgjengelige via et nett skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
(s – Elektronisk) Brukes ikke i BIBSYS konsortiet
| – Ingen forsøk på å kode

008/24-29 – Ledsagende materiale

Koden brukes bare når en vesentlig del av det ledsagende materiale er av den aktuelle typen. Ellers brukes # – Intet ledsagende materiale.

Inntil seks koder kan registreres.

Aktuelle koder

# – Intet ledsagende materiale
a – Diskografi
b – Bibliografi
c – Verksfortegnelse
d – Libretto eller tekst
e – Biografi over komponist eller forfatter
f – Biografi over utøver eller bakgrunnsmateriale om gruppen
g – Tekniske og/eller historiske opplysninger om instrumentene
h – Tekniske opplysninger om fremførelsen
i – Historiske opplysninger
k – Etnologiske opplysninger
r – Instruksjonsmateriale
s – Noter eller partitur i et annet format enn hoveddokumentet
z – Annet ledsagende materiale
| – Ingen forsøk på å kode

008/30-31 – Innhold på lydopptak

Koden brukes til å beskrive hva slags litterær tekst det er i lydopptaket. Inntil to koder kan registreres. Dersom det er aktuelt å beskrive dokumentet med mer enn to koder, registreres bare de to viktigste kodene. Hvis bare en kode er aktuell, registreres # i pos. 31. (Dvs. at i pos. 31 betyr ikke # musikkopptak.).

F.eks.:
Musikkopptak: ##
Lydbok, skjønnlitteratur: f#

Aktuelle koder

# – Musikkopptak
a – Selvbiografier
b – Biografier
c – Konferansepublikasjoner
d – Drama
e – Essays
f – Skjønnlitteratur (romaner, noveller)
g – Rapporter, referater
h – Historiske fortellinger
i – Undervisning
j – Språkundervisning
k – Komedier
l – Foredrag, taler
m – Memoarer
n – Ikke anvendbar
o – Eventyr
p – Dikt
r – Fremføring av alle typer ikke-musikalske produksjoner
s – Lyder (f.eks. fuglelyder)
t – Intervjuer
z – Andre typer innhold
| – Ingen forsøk på å kode

008/32 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33 – Transponering og arrangementer

Koden kan brukes når hele, eller deler av verket er en transposisjon og/eller et arrangement av et annet verk.

Aktuelle koder

# – Er ikke et arrangement eller transponering
a – Transponering
b – Arrangement
c – Både transponering og arrangement
n – Ikke anvendbar
u – Ukjent
| – Ingen forsøk på å kode

008/34 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.