Spillefilm på DVD

Oppdatert: 2021-06-18

Spillefilm på DVD i farger.  Ulikt produksjons- og distribusjonsår

LDR        01332ngm#a2200301#c#4500
001         999921213384502201
005         20210415140713.0
007         vd#cvai||
008         200828p20142013fr#117#|#####|####vlfre|c
024 3# $$a 5055201826886
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 ## $$a fre $$a eng $$j eng
130 0# $$a Casse-tête chinois
245 10 $$a Casse-tête chinois = $$b Chinese puzzle $$c a film by Cédric Klapisch
246 31 $$a Chinese puzzle
257 ## $$a Frankrike
264 #2 $$a [Paris] $$b Studiocanal $$c [2014]
300 ## $$a 1 plate (DVD videoplate) (117 min) $$b lyd, farger
336 ## $$a todimensjonalt levende bilde $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1023 $$2 rdaco
336 ## $$a tale $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1013 |2 rdaco
337 ## $$a video $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1008 $$2 rdamt
338 ## $$a videoplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1060 $$2 rdact
344 ## $$a digital $$0 http://rdaregistry.info/termList/typeRec/1002 $$2 rdatr
344 ## $$b optisk $$0 http://rdaregistry.info/termList/recMedium/1003 $$2 rdarm
347 ## $$a videofil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1006 $$2 rdaft
347 ## $$b DVD
500 ## $$a Produksjon: Frankrike: Ce Qui Me Meut, 2013
508 ## $$a Produsent: Carol Cuddy ; regi og manus: Cédric Klapisch ; musikk: Cristophe Minck
511 1# $$a Romain Duris (Xavier Rousseau), Audrey Tautou (Martine), Cécile De France (Isabelle), Kelly Reilly (Wendy)
521 ## Aldersgrense: 15 år
538 ## $$a Kodet for sone 2
546 ## $$a Engelsk og fransk tale, engelske undertekster
700 1# $$a Klapisch, Cédric $$d 1961- $$0 (NO-TrBIB)5010415 $$4 fmd $$4 aus
700 1# $$a Duris, Romain $$d 1974- $$0 (NO-TrBIB)5010414 $$4 act
700 1# $$a Tautou, Audrey $$d 1978- $$0 (NO-TrBIB)2099943 $$4 act
700 1# $$a De France, Cécile $$0 (NO-TrBIB)11056380 $$4 act
700 1# $$a Reilly, Kelly $$d 1977- $$0 (NO-TrBIB)10004500 $$4 act
700 1# $$a Cuddy, Carol $$0 (NO-TrBIB)1615358751707 $$4 fmp
700 1# $$a Minck, Cristophe $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)1615358751706 $$4 cmp

Kommentarer
Om innholdet

Spillefilm utgitt på DVD. Produsert i Frankrike i 2013, og distribuert i 2014.

Kilde for opplysningene (RDA 2.2.2)

For en manifestasjon som består av levende bilder brukes en tittelsekvens eller et tittelskjermbilde som foretrukket informasjonskilde. Alternativt kan man foretrekke en tittel fra en etikett som er permanent festet til eller trykt på manifestasjonen, framfor tittelsekvensen eller tittelskjermbildet. I tillegg behandles en beholder som er utgitt sammen med manifestasjonen som en del av selve manifestasjonen.

LDR og kontrollfelt

For en spillefilm i farger utgitt på DVD er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige: LDR/06 = g, LDR/07 = m, 007/00 = v, 007/01 = d, 007/03 = c, 007/04 = v, 007/05 = a, 007/06 = i. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for videoopptak, se: VFRK MARC 21 Bibl.

I 008/18-20 registreres spilletid i antall minutter.
I 008/33 registreres type visuelt materiale, i dette tilfellet m – spillefilm.
I 008/34 registreres hvilken teknikk som er brukt for å skape bevegelse i filmen, det vil si om det er animasjonsfilm, realfilm eller en blanding.

Standardnummer/utgivernummer/edisjonsnummer (RDA 2.15)

Registreres i marcfelt 024 eller 028 alt etter hva slags nummer det er. Her er det brukt 024 med førsteindikator 3 for International Article Number (EAN) Nummeret registreres uten prefiks, selv om det er registrert i kilden.

Språk

Filmens lydspor har både engelsk og fransk tale. Når ressursen har flere språk og ett språk dominerer, skal man ifølge MARC 21 registrere koden for språket som dominerer i 008/35-37, mens de enkelte språkene, inklusive det som dominerer, skal spesifiseres i felt 041. Uten å ha sett filmen er det vanskelig å si noe sikkert om hvilket språk som dominerer, men siden dette er en fransk produksjon, har vi valgt å registrere fransk som det dominerende språket. Filmens undertekster registreres i marcfelt 041 $j.

Note om talespråk og undertekster registreres i marcfelt 546.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Foretrukket tittel som autorisert søkeinngang (RDA 6.2.2 og 6.27.1.3)

For verk i form av levende bilder, i dette tilfellet spillefilm, utformes den autoriserte søkeinngangen som representerer verket ved å bruke en foretrukket tittel for verket. Regelen er at vi velger den tittelen eller tittelformen på originalspråket som verket vanligvis identifiseres av. I dette eksempelet framkommer det ikke tydelig hva som er originaltittel på filmen, siden tittelen er oppgitt både på engelsk og fransk, og lydsporet også er på begge språk. Når vi har valgt å registrere den franske tittelen som verkstittel, er det fordi det er det den franske tittelen som er mest framtredende på etiketten som er trykt på selve platen. I tillegg er regissøren fransk, og filmen er produsert av et fransk selskap, så det er stor grunn til å anta at det er den franske tittelen som er den originale.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.2, 2.3 og 2.4)

Kilde for tittelen i marcfelt 245 er etiketten på DVD-platen (RDA 2.2.2.3). Fordi tittelen er trykt på både fransk og engelsk på selve platen, registrerer vi begge titlene i marcfelt 245, med søkeinngang på den engelske tittelen i marcfelt 246. Opplysninger om ansvarsangivelse er hentet fra omslaget Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4.

Opplysninger om utgivelse og produksjon og distribusjon (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Opplysninger om utgivelse inkluderer angivelser knyttet til publisering, tilgjengeliggjøring eller utgivelse av en manifestasjon.

Opplysninger om produksjonsland, – selskap og –år skal ikke registreres i marcfelt 264 når vi katalogiserer publisert materiale. Disse opplysningene registreres i stedet i en 500-note.

Opplysninger om produksjon og distribusjon registreres også i 008. Når tidspunktene for distribusjon og produksjon er ulike, får 008/06 verdien «p». I 008/7-10 registreres årstall for distribusjon og i 008/11-14 registreres årstall for produksjon. Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17.

Produksjonsland kan i tillegg registreres i marcfelt 257. Dette er ikke et obligatorisk felt, men kan brukes hvis man finner det hensiktsmessig.

Omfang, farge og varighet (RDA 3.4.1, 7.17 og 7.22.1)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. I $a registreres antall fysiske plater og spilletid. I $b registreres opplysninger om lyd og om filmen er i farger eller svart/hvitt. Opplysninger om farge registreres også i 007/03, og spilletid registreres i 008/18-20

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2. For spillefilm med tale bruker vi innholdstypene «todimensjonalt levende bilde» og «tale». (Innholdstypen «lyder» brukes hvis lydbildet domineres av andre lyder enn tale, for eksempel lyder fra naturen, kunstig produserte lyder, etc.)

Lydegenskaper (RDA 3.16)

Tekniske spesifikasjoner relatert til lyden i ressursen registreres i marcfelt 344. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdatr og rdarm).

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Teknisk spesifikasjon knyttet til den digitale kodingen av tekst, bilder, lyd, video og andre typer data registreres i marcfelt 347. Bruk en av termene fra vokabularet «rdaft» i RDA Registry for registrering av filtype. Kodeformat registreres i en egen instans av marcfelt 347.

Note om ansvarsangivelse (2.17.3)

Note om ansvar som ikke er nevnt i ansvarsangivelsen registreres i marcfelt 508. Note om rolleinnehavere registreres i marcfelt 511. Navnet på rollefiguren kan oppgis i parentes. I en filmproduksjon er det vanligvis svært mange ansvarshavende. Hvis ikke alle ansvarsangivelsene som forekommer i informasjonskilden eller informasjonskildene registreres, foretrekk de som identifiserer skapere av det intellektuelle eller kunstneriske innholdet (RDA 2.4.2.3). I dette eksempelet har vi registrert navnet på produsenten, regissøren og komponisten av filmmusikken i marcfelt 508, og de fire ledende skuespillerne i marcfelt 511. Opplysninger om produksjonen (produksjonsland, -selskap og –år) er lagt i et 500-felt.

Målgruppenote (RDA 7.7)

Note om aldersgrense registreres i marcfelt 521.

Note om regionskode (RDA 3.19.6.3)

Opplysninger om regionskoden registreres i marcfelt 538.

Autoriserte søkeinnganger på ansvarshavende (RDA 9.2 og 9.19)

Foretrukket personnavn på ansvarshavende registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 700. Foretrukket navn autoriseres mot BARE, og relasjon mellom ressurs og agent angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.