Prinsipper for klassifisering med Dewey i BIBSYS-konsortiet

Oppdatert: 2020-07-01

Bruken av felt og delfelt

  1. All klassifikasjon som legges i 082- og 083-feltene skal være korrekt og fullstendig1 083 brukes for alternative numre, og er ikke et mindreverdig felt. I den grad man ønsker å bruke forkortete eller avvikende klassenumre, legges disse i lokale 092-felt.
  2. 082- og 083-feltene skal alltid inneholde delfelt $q. I dette feltet registreres en kode2 for den institusjonen som har registrert, og dermed gått god for, den aktuelle klassifikasjonen.  Institusjonskoden uttrykker ikke noe eierskap og et klassifikasjonsnummer skal ikke gjentas hvis det allerede finnes i posten (082 eller 083) og er kodet med den Dewey-utgaven man selv bruker. Institusjoner som ikke ønsker å bruke $q, kan legge sin klassifikasjon i lokale 092-felt.
  3. Når det brukes løsninger som avviker fra standard (tillatte løsninger), kodes dette med bokstaven b i delfelt $m.
  4. Det skal normalt ikke være mer enn ett 082-felt pr Dewey-utgave i posten, men det er tillatt å legge til et ekstra 082-felt kodet med $m b.

Nasjonalbibliografiske poster

  1. Nasjonalbiblioteket eier de nasjonalbibliografiske postene, og bestemmer også klassifikasjon på disse. Nasjonalbiblioteket kan delegere ansvaret til institusjoner som leverer metadata til bibliotekene, dette gjelder f.eks. enkelte doktoravhandlinger, som klassifiseres i institusjonenes biblioteker etter avtale med NB. Øvrige poster er konsortiets felleseie.
  2. Alle bibliotek har anledning til å registrere klassifikasjon på poster som mangler dette. Når NB senere vurderer andres klassenummer, og velger å beholde dette, endres institusjonskoden til NBs kode. Hvis NB er uenig i klassifikasjonen, tar de kontakt med det biblioteket som har klassifisert. Hvis klassenummeret beholdes uten at det vurderes, beholdes institusjonskoden som den er.

Endring og retting av klassifikasjon

  1. Hvis man mener at et klassenummer som er gitt av et annet bibliotek har for lav spesifisitet eller er feil, skal vedkommende bibliotek kontaktes. Hvis dialogen medfører endring i klassifikasjonen, skal det sendes melding3 til alle bibliotek som har beholdning på posten. Oversikt over dewey-kontakter finnes her.
  2. Hvis man ønsker å registrere et alternativ nummer, kan dette legges i 083. Det gjelder også i nasjonalbibliografiske poster.
Fotnoter

1Se Anbefalinger for bruk av Norsk WebDewey fra NKKI: https://bibliotekutvikling.no/ressurser/kunnskapsorganisering/verktoykasse-for-kunnskapsorganisering/webdewey/anbefalinger-bruk-norsk-webdewey/  og veiledning i Norsk WebDewey: http://deweyno.pansoft.de/webdewey/

2 Kode hentes fra: http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html

3 Hvis posten er i bruk av mange bibliotek, kan det sendes en melding på epostlisten katkont@unit.no heller enn til alle de aktuelle bibliotekene.