Autorisert særtrykk (kopi/faksimile) av musikktrykk

2022-08-18

LDR 00693ncm#a2200169#c#4500
001 999921618641602201
005 20211130163808.0
007 qu
008 211130r20212007wiu||a||######|||#|#fre|c
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
100 1# $$a Dumont, Charles $$0 (NO-TrBIB)90824770 $$4 cmp
240 00 $$a Non, je ne regrette rien
245 10 $$a Non, je ne regrette rien $$c by Charles Dumont ; lyrics by Michael Vaucaire
264 #2 $$a [Madison] $$b Musicnotes $c [2021]
300 ## $$a 1 partitur (5 sider)
336 ## $$a nedskrevet musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1010 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
348 ## $$a partitur $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007 $$2 rdafnm
380 ## $$a Sanger $$2 emnmus
382 01 $$a Klaver $$a Sang $$2 emnmus
382 01 $$a Gitar $$a Sang $$2 emnmus
500 ## $$a For sang og klaver, med besifring og gitartabulatur.
500 ## $$a På omslaget: “Authorized for use by UiT The arctic university of Norway, Music library”
500 ## $$a «Published under license from Peer International Corporation” – fra omslag
534 ## $$p Fotokopi hentet fra: $$a The big book of French songs $$c Milwaukee : Hal Leonard Corp., 2007
700 1# $$a Vaucaire, Michael $$0(NO-TrBIB)2126962 $$4 lyr
700 1# $$a Dumont, Charles $$0 (NO-TrBIB)90824770 $$t Non, je ne regrette rien


Kommentar

Om dokumentet

Dokumentet som katalogiseres er en autorisert kopi av et musikktrykk, kjøpt fra tjenesten Musicnotes.com i 2021, kun til bruk for Universitetet i Tromsø. Det er laget et tittelblad for dette spesifikke særtrykket/kopien, som inneholder en litt snau informasjon om hvilke bok kopien er hentet fra (kun tittel), samt en del informasjon om copyright og lisenser.
Særtrykket er hentet fra en manifestasjon fra 2007 (The Big book of French songs). Vi finner i alle fall ingen andre bøker med denne tittelen og når vi sjekker innholdsfortegnelse så stemmer det at verket «Non, je ne regrette rien» finnes i boka. Vi legger derfor dette til grunn for katalogiseringen.


Om posten

Posten beskriver et verk, som her foreligger som et særtrykk fra en større manifestasjon. Vi må derfor både få beskrevet det spesielle med distribusjonen (autorisert særtrykk kun til bruk for UiT), og det spesielle ved at manifestasjonen er en del av en større manifestasjon.


LDR og kontrollfelt

For musikktrykk er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = c, LDR/07 = m, 007/00-01 = qu, 008/20 = [Format].
Registrering av format er valgfritt. For registrering brukes marcfelt 008/20. Verdien «a» betyr «full score» og gjelder fullstendige partiturer som inneholder alle stemmene i komposisjonen. For andre typer musikktrykk, se lovlige verdier til pos. 20 her: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html
Bruk «Ingen forsøk på å kode» dersom registrering utelates.
For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for musikktrykk, se: MARC 21 Bibl.

Autorisert søkeinngang på person (RDA 9.19.1)

Foretrukket personnavn (RDA 9.2.2.9) registreres i marcfelt 100 som autorisert søkeinngang (RDA 9.19.1). Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.4) angis $4 med kode fra MARC code list for relators, og foretrukket navn autoriseres mot BARE.

Foretrukket tittel på et musikalsk verk (RDA 6.14.2)

Foretrukket tittel for musikalske verk skal registreres i marcfelt 240 selv om den er identisk med manifestasjonens hovedtittel (245 $a).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4).

Distribusjonsangivelse (RDA 2.9)

Når en faksimile eller reproduksjon har en distribusjonsangivelse knyttet til den opprinnelige manifestasjonen i tillegg til faksimilen eller reproduksjonen, registrerer du distribusjonsangivelsen som er knyttet til faksimilen eller reproduksjonen. Registrer enhver distribusjonsangivelse knyttet til den opprinnelige manifestasjonen som en distribusjonsopplysning for en tilknyttet manifestasjon (se 27.1 ). (RDA 2.9.1.2).

Vi tolker det slik at det er distributørangivelsen som registreres i marcfelt 264, med andreindikator 2. Distributørens navn er til stede i kilden, mens både sted og tidsrom for distribusjon mangler. Disse opplysningene må derfor hentes fra andre kilder. Vi finner sted for distribusjon på distributørens nettside, og tidsrom for distribusjon vet vi er det året UiT bestilte og mottok denne kopien, altså 2021. Vi registrerer opplysningene hentet fra andre kilder i klammer (RDA 2.2.4.).

I 008-feltet velger vi datotype r (reprint date and original date) og registrerer tidsrom for opptrykket (2021) i det første datofeltet, og tidsrom for utgivelsen som opptrykket er hentet fra (2007) i det andre datofeltet.

NB: Det er verdt å merke seg at fordi det er distribusjonsopplysningene som registreres i posten 264-felt, så er det ikke sannsynlig at posten kan gjenbrukes om et annet bibliotek velger å anskaffe en kopi som inneholder det samme verket/uttrykket, men fra en annen distributør eller på et annet tidspunkt.

Som vi ser i avsnittet hentet fra RDA Toolkit, så skal enhver distribusjonsangivelse knyttet til den opprinnelige manifestasjonen registreres som en distribusjonsopplysning for en tilknyttet manifestasjon (RDA 27.1). Vi velger her å gjøre det i form av en ustrukturert beskrivelse, dvs. en 534-note.


Omfang (RDA 3.4.3)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i dokumentet. Angi antall enheter og et passende begrep for formatet for notert musikk fra listen i RDA 7.20.1.3.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Format for nedskrevet musikk (RDA 7.20)

Marcfelt 348 brukes til å registrere musikalsk eller fysisk format for innholdet i en ressurs som er presentert i form av nedskrevet musikk. Bruk en av termene fra vokabularet «rdafnm» i RDA. Oversikt over lovlige verdier i feltet finnes her: https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/formatNoteMus_rdafnm.pdf
“Partitur” skal brukes hvis musikktrykket inneholder hele musikkverket, uavhengig av antall utøvere. Hvis musikktrykket inneholder en del av, eller er en tilpasning/reduksjon av originalen, brukes en av de andre kodene i rdafnm.

Besetning (RDA 6.15)

Registreres i marcfelt 382 i delfelt $a med førsteindikator 0 og andreindikator 1. Term som indikerer instrument/utøvere/stemmer er hentet fra Emneord for musikk (RDA 6.15.1.3). Antall stemmer eller utøvere for et instrument registreres ikke i delfelt $n hvis det kun er én stemme eller utøver for instrumentet eller stemmen. Det samme gjelder antall ensembler (RDA 6.15.1.6).


Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2)

Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2) med personnavn (RDA 9.19.1) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer komponisten (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.). Navnet autoriseres mot BARE.