3XX – Diverse informasjonsfelter – Autoriteter

Oppdatert: 2016-04-08

370 Assosiert sted (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Fødselssted
$b – Dødssted
$c – Assosiert land
$f – Annet assosiert sted

372 Aktivitetsfelt (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Aktivitetsfelt

Eksempel

372 ## $$a Skriver om musikk

374 Yrke (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle felt

$a – Yrke

Eksempel

374 ## $$a Journalist

375 Kjønn (R)

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Kjønn. Det kjønn en person identifiseres med. Lovlige verdier er f (kvinne/female) og m (mann/male)

Eksempler

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960-
375 ## $$a m