008 – Kart

Oppdatert: 2020-06-04

008/18-34 – Kartografisk materiale

Ikke alle posisjoner i 008/18-34 er obligatoriske å kode. Registrerte koder skal ikke endres, med mindre de er feil.

008/18-21 – Relieff

Kodene angir hvordan høyde-/dybdeforhold er framstilt i det kartografiske materialet. Inntil fire koder for relieff kan registreres. Er det kun én type relieff, velges kode for denne. F.eks. hvis kartet kun har høydekurver, velg kode «a» i posisjon 18. Posisjonene 19-21 skal da bli stående med blanke (#).

Aktuelle koder

# – Relieff ikke vist
a – Høydekurver
b – Skyggelegging
c – Graderte fargetoner
d – Bakkestreker
e – Dybdepunkt
f – Formlinjer
g – Høydepunkt
i – Punktsymboler/fjellprofiler
j – Landformer
k – Dybdekurver (isobater)
m – Fjelltegninger
z – Andre relieff
| – Ingen forsøk på å kode

008/22-23 – Projeksjon

Posisjon 22-23 kodes med relevant kode når opplysning om projeksjon er lett tilgjengelig. Hvis opplysning om projeksjon ikke er lett tilgjengelig, skal posisjonene bli stående blanke (#).

Aktuelle koder (de fleste ikke oversatt)

## – Projeksjon ikke spesifisert
aa – Aitoff
ab – Gnomic
ac – Lambert’s azimuthal equal area
ad – Orthographic
ae – Azimuthal equidistant
af – Stereographic
ag – General vertical near-sided
am – Modified stereographic for Alaska
an – Chamberlin trimetric
ap – Polar stereographic
au – Azimuthal, specific type unknown
az – Azimuthal, other
ba – Gail
bb – Goode’s homolographic
bc – Lambert’s cylindrical equal area
bd – Mercator
be – Miller
bf – Mollweide
bg – Sinusodial
bh – Transverse Mercator
bi – Gauss-Kruger
bj – Equirectangular
bk – Krovak
bl – Cassini-Soldner
bo – Oblique Mercator
br – Robinson
bs – Space oblique Mercator
bu – Cylindrical, specific type unknown
bz – Cylindrical, other
ca – Albers equal area
cb – Bonne
cc – Lambert’s conformal conic
ce – Equidistant conic
cp – Polyconic
cu – Conic, specific type unknown
cz – Conic, other
da – Armadillo
db – Butterfly
dc – Eckert
dd – Goode’s homolosine
de – Miller’s bipolar oblique conformal conic
df – Van Der Grinten
dg – Dimaxion
dh – Cordiform
dl – Lambert conformal
zz – Andre projeksjoner
| – Ingen forsøk på å kode

008/24 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/25 – Type kartografisk materiale

Posisjon 25 kodes med relevant kode.

Aktuelle koder

a – Enkelt kart
b – Kartserie
c – Kartperiodikum
d – Globus
e – Atlas
f – Separat supplement til et annet verk
g – Innbundet som en del av et annet verk
u – Ukjent
z – Annen type kartografisk materiale
| – Ingen forsøk på å kode

008/26-27– Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/28 – Offentlig publikasjon

Her registreres en kode som angir om ressursen er en offentlig publikasjon. Det finnes mange spesifikke koder, og bruken av disse på norsk materiale er under utredning.

Vi bruker koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Materialform

Trykte kart skal ha # (blank). Elektroniske kart som er tilgjengelige via et nett skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikroform
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk (brukes ikke)
| – Ingen forsøk på å kode

008/30 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/31 – Register

Hvis ressursen har register, kodes det med 1. Hvis ressursen ikke har register, kodes det med 0. Hvis man ikke ønsker å spesifisere brukes koden: | – Ingen forsøk på å kode.

Aktuelle koder

0 – Har ikke register
1 – Har register
| – Ingen forsøk på å kode

008/32 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33-34 – Spesielle kjennetegn for format

Posisjonene kodes med relevant kode. Ellers brukes: # – Spesielle kjennetegn for format ikke spesifisert.

Aktuelle koder

# – Spesielle kjennetegn for format ikke spesifisert
e – Manuskript
j – Billedkort, postkort
k – Kalender
l – Puslespill
n – Spill
o – Veggkart/rullegardinkart
p – Spillkort
r – Løsblad
z – Andre spesielle kjennetegn for format
| – Ingen forsøk på å kode