1XX – Ordningsord _ Autoriteter

Oppdatert: 2020-07-02

100 Personnavn (NR)

RDA kapittel 9 (Identifisering av personer) og RDA kapittel 10 (Identifisering av familier) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform. Videre gir RDA 9.19 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer personer og RDA 10.11 søkeinnganger som representerer familier.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en person eller familie, med foretrukket tittel for verk eller uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt
Navnedel:

$a – Personnavn eller familienavn. Her registreres den navneformen personen eller familien er kjent under. (RDA 9.2.2, RDA 10.2.2)

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn. (RDA 9.2.2.18)

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv. (R) (RDA 9.4, RDA 9.6, RDA 9.15, RDA 9.16)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (RDA 9.3)

$q – Mer fullstendig form av navnet enn det som ligger i delfelt $a. (RDA 9.5)

Titteldel:

$k – Form (R) (RDA 6.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$m – Besetning (spesielt for musikkverk) (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$o – Arrangement (spesielt for musikkverk) (RDA 6.12)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$r – Toneart (spesielt for musikkverk) (RDA 6.17)

$s – Versjon (RDA 6.12)

$t – Tittel (RDA 6.2.2)

Eksempler

Autorisert søkeinngang person

100 0# $$a Augustinus Cantuariensis $$c helgen, biskop av Canterbury
100 0# $$a Maria $$b II $$c dronning av England $$d 1662-1694
100 0# $$a Yrsa Sigurðardóttir
100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906
100 1# $$a Gunnarsen, Per Oskar $$d 1965-
100 1# $$a Curien, P.-L. $$q (Pierre-Louis)
100 3# $$a Hanover $$c dynastiet

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk

100 0# $$a Constantinus $$b 1 Magnus $$c romersk keiser $$d ca. 272-373 $$t  Epistulae $$k Utvalg $$l Tysk
100 1# $$a Shakespeare, William $$d 1564-1616 $$t Hamlet
100 1# $$a Čechov, A.P. $$d 1860-1904 $$t Djadja Vanja $$l Norsk
100 1# $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$t Adagio und Fuge $$m strykeorkester $$n K. 546 $$r c-moll

110 Korporasjonsnavn (NR)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for korporasjoner. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike korporasjoner.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en korporasjon, med foretrukket tittel for verk eller uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt
Navnedel:

$a – Korporasjonens navn. (RDA 11.2)
$b – Underavdeling (R) (RDA 11.2.2.13-11.2.2.15)

Titteldel:

$k – Form (R) (RDA 6.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$m – Besetning (spesielt for musikkverk) (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$o – Arrangement (spesielt for musikkverk) (RDA 6.12)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$r – Toneart (spesielt for musikkverk) (RDA 6.17)

$s – Versjon (RDA 6.12)

$t – Tittel (RDA 6.2.2)

Eksempler
           Autorisert søkeinngang korporasjon

110 1# $$a Trondheim
110 2# $$a Det norske arbeiderparti
110 2# $$a De Forente nasjoner $$b Arbeidsgruppen for urfolksspørsmål
110 2# $$a Dimmu Borgir (musikkgruppe)

Autorisert søkeinngang verk

110 2# $$a Universitetsbiblioteket i Bergen $$t Katalog over Jacob Christensens Dickens-samling

111 Konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (NR)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for konferanse-, møte- eller utstilling. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike konferanser, møter eller utstillinger.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en konferanse, et møte eller en utstilling med foretrukket tittel for verk og uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens
RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt
Navnedel:

$a – Konferansens, møtets eller utstillingens navn. (RDA 11.2)

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form. Registreres kun for enkeltstående begivenheter og gjentagende arrangementer som ikke veksler mellom flere arrangementssteder. (R) (RDA 11.3)

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet. Registreres kun for enkeltstående begivenheter. (R) (RDA 11.4)

Titteldel:

$k – Form (R) (RDA 6.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$s – Versjon (R) (RDA 6.12)

$t – Tittel (RDA 6.2.2)

Eksempler

Autorisert søkeinngang konferanse, møte, utstilling

111 2# $$a Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære
111 2# $$a Verdensmesterskapet i fotball
111 2# $$a 1700-tallets lærdomsmiljø – Knud Leem og det samiske (seminar) $$c Trondheim $$d 2002

Autorisert søkeinngang for verk

111 2# $$a Naturgasskonferansen $$t Gass i norsk energibalanse

130 – Standardtittel  (NR)

(RDA kapittel 6)

Feltet brukes når det skal registreres foretrukket tittel for verk.

For periodika brukes andre skillende kjennetegn ved verk, f.eks. en tilføyelse av korporasjonsnavn, for å skille likelydende foretrukne titler.  

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Tittel. Kjennetegn som brukes for å skille identiske titler, registreres i en parentes etter tittelen. (RDA 6.2.2., RDA 6.3-6.6)

$n – Nummer for del av verk. (R) (RDA 6.2.2)

$p – Tittel for del av verk. (R) (RDA 6.2.2)

Eksempler

130 #0 $$a Bibelen $$p NT $$p Luk.
130 #0 $$a Rapport (Rogalandsforskning : trykt) $$p SPS

148  – Kronologisk emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter er ikke tatt inn i dagens RDA-regelverk. Nåværende registreringspraksis fortsetter.

150 – Generelt emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter er ikke tatt inn i dagens RDA-regelverk. Nåværende registreringspraksis fortsetter.

151 – Geografisk navn som emne (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter er ikke tatt inn i dagens RDA-regelverk. Nåværende registreringspraksis fortsetter.

155 – Genre/Form (NR)

Beskrivelse av emneautoriteter er ikke tatt inn i dagens RDA-regelverk. Nåværende registreringspraksis fortsetter.