Verk før 1501

2021-04-16

Samling av klassiske verk uten felles tittel

LDR        01517nam#a2200325#c#4500
001         999920914512902201
005         20191108100933.0
007         ta
008         191002s2019####xxub###|#|||||00||0#eng|c
020 ## $$a 9780674997226 $$q innbundet
020 ## $$a 0674997220 $$q innbundet
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 1# $$a eng $$a grc $$h grc
082 04 $$a 888.01 $$2 23 $$q NoBeU
245 00 $$a Menander Rhetor ; $$b [Dionysius of Halicarnassus] Ars rhetorica $$c edited and translated by William H. Race
264 #1 $$a Cambridge, Massachusetts $$a London, England $$b Harvard University Press $$c 2019
300 ## $$a x, 462 sider $$b kart $$c 17 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
490 1# $$a Loeb classical library $$v 539
500 ## $$a “Dionysius of Halicarnassus” er satt i skarpe klammer på tittelsiden for å indikere at attribusjonen ikke er korrekt
505 0# $$a Diairesis tōn epideiktikōn / Menander Rhetor. Ars rhetorica / Dionysius Halicarnassensis
546 ## $$a Gresk tekst med engelsk oversettelse på motstående sider
700 1# $$a Race, William H. $$d 1943- $$0 (NO-TrBIB)90308893 $$4 edt $$4 trl
700 02 $$a Menander Rhetor $$0 (NO-TrBIB)95003458 $$t Diairesis tōn epideiktikōn $$l Gresk
700 02 $$a Menander Rhetor $$0 (NO-TrBIB)95003458 $$t Diairesis tōn epideiktikōn $$l Engelsk $$s (Race)
700 02 $$a Dionysius Halicarnassensis $$0 (NO-TrBIB)90054828 $$t Ars rhetorica $$l Gresk
700 02 $$a Dionysius Halicarnassensis $$0 (NO-TrBIB)90054828 $$t Ars rhetorica $$l Engelsk $$s (Race)
830 #0 $$a Loeb classical library $$v 539

Kommentar
Om innholdet

Boka inneholder tekster med ulikt opphav. Tekst med foretrukket tittel Diairesis tōn epideiktikōn er forfattet av Menander Rhetor (o. år 300 e.Kr). Teksten Ars rhetorica er tradisjonelt attribuert til Dionysius Halicarnassensis (o. år 0), men anses å være senere.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Flere språk

Boka inneholder parallell gresk og engelsk tekst. Ettersom engelsk dominerer (i introduksjonskapitler med mer) velges språkkode for engelsk i 008/35-37.  Koder for begge språkene oppgis i marcfelt 041. Ettersom boka inneholder oversettelse skal 041 ha førsteindikator 1 og kode for originalspråk i $h. Det lages note i marcfelt 546 med opplysning om språkene i boka.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)

Tittel (RDA 2.3.1.4) og ansvarsangivelse (R2.4.1.4) gjengis slik det forekommer i informasjonskilden. Tittelsiden har følgende ordlyd: «Menander Rhetor, [Dionysius of Halicarnassus], Ars rhetorica, edited and translated by, William H. Race».
For samling av verk uten felles tittel registreres hovedtitlene på delene slik de forekommer i informasjonskilden (RDA 2.3.2.9). Første hovedtittel består her av navnet Menander Rhetor. Når en tittel bare består av navnet til en agent, registreres navnet som tittel (RDA 2.3.1.5). Neste hovedtittel følger etter semikolon i 245 $b. Klammer i denne tittelen indikerer at attribusjonen [Dionysius of Halicarnassus] ikke er korrekt. Opplysning om dette kan gis i 500-note.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Hvis flere enn ett utgivelsessted forekommer, gjengis disse i den rekkefølgen som indikeres av rekkefølgen, layouten eller typografien til navnene i informasjonskilden (RDA 2.8.2.4). Kun første utgivelsessted er nødvendig å registrere (RDA 2.8.2), det er opp til katalogisator å vurdere om flere skal tas med. Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Serieangivelse (RDA 2.12)

Serien beskrives i marcfelt 490. Autorisert søkeinngang på standardisert serietittel registreres i marcfelt 830 enten den er lik serietittelen i 490 eller ikke.

Note om innhold

I marcfelt 505 er det valgt enkelt spesifiseringsnivå, andreindikator = # (blank). Beriket spesifiseringsnivå er ikke nødvendig når det lages analytisk autorisert søkeinngang på innholdet.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)

Foretrukket personnavn (RDA 9.2.2) på redaktør og oversetter registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 700 og alle relasjoner til ressursen angis i gjentatte $4 med koder fra MARC code list for relators.

Analytisk autorisert søkeinngang på uttrykkene i manifestasjonen (6.27)

Samling uten fellestittel har ikke en fortrukket tittel som kan gi grunnlag for autorisert søkeinngang på samlingen. Det lages separate analytiske autoriserte søkeinnganger på verkene som inngår i samlingen (RDA 6.27.1.4), i dette tilfellet de to greske og de to engelske uttrykkene manifestasjonen inneholder.

Autorisert søkeinngang for uttrykk med person som opphavsmann (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 med foretrukket navn fra navnedelen (delfelt $a, etc.) og foretrukket tittel for verk fra titteldelen (delfelt $t, etc.). Språk som skillende element for uttrykk i $l. Merk at oversetter er tatt med som skillende element i 700 $s på de engelske uttrykkene, ettersom klassiske tekster som regel vil forekomme i mer enn en oversettelse til samme språk. Førsteindikator = 0 for fornavn i foretrukket personnavn (RDA 9.2.2), andreindikator = 2 for analytisk, autorisert søkeinngang.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2) på verk skapt før 1500 hentes fra Greske og latinske navneformer inntil år 1500 / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, BIBSYS 1995.

Autorisert søkeinngang på tilknyttet uttrykk utelatt
En oversettelse er knyttet til et uttrykk av verket den er oversatt fra. Normalt vil vi da opprette autorisert søkeinngang for tilknyttet uttrykk med forteksten «Oversettelse av:» (RDA 26.1.1.3). I eksempelet inngår de tilknyttete uttrykkene i samme manifestasjon og det er utformet analytiske autoriserte søkeinnganger på uttrykkene. I tilfeller som dette velger vi å utelate autorisert søkeinngang på tilknyttet uttrykk.