E-bøker

Oppdatert: 2020-07-03

Eksempel 1

E-bok med personlig forfatter, bibliografi av vesentlig omfang, del av serie:

LDR        01344nam#a2200361#c#4500
001         999920541563102201
005         20180502140847.0
007         cr#|||||||||||
008         160822t20162016enkabd##ob###|00|#0#eng|c
020 ## $$a 9781784914189 $$q e-Pdf
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
082 04 $$a 393.2 $$2 23 $$q StDuBDS
083 0# $$a 305.309368 $$2 23/nor $$q NoOU
100 1# $$a Skogstrand, Lisbeth $$d 1973- $$0 (NO-TrBIB)99018368 $$4 aut
245 10 $$a Warriors and other men : $$b notions of masculinity from the late Bronze Age to the early Iron Age in Scandinavia $$c Lisbeth Skogstrand
264 #1 $$a Oxford $$b Archaeopress Publishing Ltd $$c [2016]
264 #4 $$c © 2016
300 ## $$a vi, 182 sider $$b illustrasjoner, kart
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ##  datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a online (nettilkoblet) ressurs $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1018 $$2 rdact
490 1# $$a Archaeopress archaeology
588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 16. juni 2020)
504 ## $$a Bibliografi: side 132-154
651 #7 $$a Skandinavia $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME03681
650 #7 $$a Bronsealder $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME10856
650 #7 $$a Jernalder $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME10857
650 #7 $$a Gravfunn $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME00069
830 #0 $$a Archaeopress archaeology

Kommentar

Boken i eksempelet er levert både med fjerntilgang fra leverandør og som digital fil for lokal lagring og tilgjengeliggjøring i nett. Fjerntilgang fra leverandør registreres som Portfolio på posten, mens beholdning av digitale filer registreres som Representation (https://dok.unit.no/alma/resource_management/trinn-for-trinn_veiledninger/digitale_filer_som_representation). Digital beholdning fra ekstern leverandør legges på bibliografisk post for e-ressurs, til forskjell fra lokale digitaliseringer (digitalisert materiale fra bibliotekets egne samlinger) der den digitale beholdningen legges på post for den fysiske ressursen.

LDR og kontrollfelt

Materialtype i LDR/06 kodes etter type innhold, ikke etter fysisk form: Tekstlig e-ressurs kodes som annet tekstlig materiale med LDR/06 = a. I 007 kodes fysisk form for nettressurs med posisjon 007/00 = c – elektronisk ressurs og 007/01 = r – fjerntilgang, øvrige posisjoner kodes | – no attempt to code. Alle nettressurser skal ha kode o – online for materialform i 008/23. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt, se: MARC 21 Bibl.

 

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres ved å følge grunnleggende instruksjoner for registrering av identifikator for manifestasjon (RDA 2.15), men uten prefikset ISBN selv om dette forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Om kilden har flere ISBN registreres kun ISBN som gjelder e-ressursen på post for e-ressurs. Tilføyelsen i 020 $q er her hentet fra kilden, men uten parentesen.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Dewey, autorisert og alternativt klassenummer

Deweynummer fra autorisert kilde (her: British Library, kode StDuBDS) skal ikke slettes eller endres. Ved behov for alternativt klassenummer legges dette i 083.

Autorisert søkeinngang for person (RDA 9.19)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang (RDA 9.19) på første forfatter i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Tittel (RDA 2.3.)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon (245 $a, $b) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Merk at skilletegn må registreres foran delfelkode 245 $b.

Serie (RDA 2.12)

Serien beskrives i marcfelt 490. Standardisert serietittel registreres i marcfelt 830 enten den er identisk med serietittelen i 490 eller ikke.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Utgivelsessted (RDA 2.8.2) og utgivers navn (RDA 2.8.4) gjengis slik disse forekommer i informasjonskilden. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6), marcfelt 264 $c andreindikator 1 skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright, registreres året for utgivelse i skarpe klammer. Copyrightåretregistreres i en egen instans av 264 med andreindikator 4.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boken. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om kilde for beskrivelsen (RDA 2.17)

For nettressurser lages alltid note i marcfelt 588 om kilde for tittel (RDA 2.17.2.3) og dato ressursen ble sett (RDA 2.17.13.5).

Eksempel 2

E-bok, gratisressurs:

LDR        00994nam#a2200217#c#4500
001         999920966085902201
005         20191230123927.0
007         cr#|||||||||||
008         191223s2018####au#a###|o|||||00||0#eng|c
020         $$a 978-3-9504200-1-2
040         $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
245 04 $$a The internet of other people’s things : $$b dealing with the pathologies of a digital world $$c edited by Linda Kronman and Andreas Zingerle
264 #1 $$a Linz, Austria $$b servus.at $$c 2018
300 ## $$a 235 sider $$b illustrasjoner i farger
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a online (nettilkoblet) ressurs $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1018 $$2 rdact
588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 3. januar 2020)
650 #7 $$a Tingenes Internett $$0 (NO-TrBIB)HUME27518 $$2 humord
700 1# $$a Kronman, Linda $$0 (NO-TrBIB)1576136029003 $$4 edt
700 1# $$a Zingerle, Andreas $$0 (NO-TrBIB)1576136029004 $$4 edt
856 40 $$u https://k4.servus.at/s/Cn8btXB92fTYTeT#pdfviewer $$3 Fulltekst $$z Gratis
999 ## $$a OA

Kommentar

Ressurs som er fritt tilgjengelig på nettet registreres uten beholdningsinformasjon for den enkelte institusjon. Nettlenke (URI) til fulltekst for elektronisk gratisressurs legges i marcfelt 856 på den bibliografiske posten.

ISBN (RDA 2.15)

Kilden har bare ett ISBN uten ytterligere informasjon. Dette ISBN registreres i posten uten 020 $q.

Hovedtittel med innledende artikkel (RDA 2.3)

Andreindikator i marcfelt 245 angir at innledende artikkel skal ignoreres ved sortering. Merk at RDA ikke foreskriver at første ord etter innledende artikkel i hovedtittel skal ha stor forbokstav.

Redaktører som ansvarshavende (RDA 2.4)

Ansvarsangivelse knyttet til hovedtittelen (245 $c) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for ansvarsangivelse (RDA 2.4.1.4).

Autorisert søkeinngang for person (RDA 9.19)

Autorisert søkeinngang (RDA 9.19) på foretrukket personnavn (RDA 9.2) for redaktører registreres i marcfelt 700. Foretrukket navn autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Lenke til ressursen

Nettlenke (URI) til fulltekst legges i marcfelt 856 delfelt $u, førsteindikator = 4 – http, andreindikator = 0 – ressurs. I delfelt $3 velges materialtype fra nedtrekksliste. I delfelt $z legges termen «Gratis». 856 $z Gratis gjør ressursen synlig i alle lokale Oria-instanser.

Lokal Extension 999

For å gjøre posten synlig i egen Institution Zone i Alma må lokalt marcfelt 999 opprettes med bokstavene OA (Open Access) i $a.