Merge Record & Combine Inventory

Oppdatert: 2018-03-22

Feilen er nå rettet i Alma. Se Release notes mars 2018:  https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/040Resource_Management/040Metadata_Management/040Working_with_Bibliographic_Records#Merging_Bibliographic_Records

Poster kan nå trygt merges selv om det finnes tillenkede poster. Det gjelder alle typer lenker i 76X-78X.

Oppdatert: 2016-04-15

Vi har fått melding om en litt stygg felle i forbindelse med funksjonen Merge Records & Combine Inventory i Alma.

Hvis den posten som blir slettet har I-analytter tillenket, vil ikke I-analytt-lenkene bli med over på ny post. Dermed blir de gamle I-analyttene hengende «i lause lufta» uten å peke på en eksisterende post. Det har ikke skjedd noe med I-analytten som sådan, alle feltene er på plass, inkludert 773, men MMS-Id i $$w peker på en post som ikke finnes lenger.

Dette betyr at funksjonen Merge Records & Combine Inventory («Koble») må brukes med forsiktighet. En bør være spesielt oppmerksom ved samlinger og redigerte verk og løpende ressurser. Hvis du har I-analytter lenket til en post som vil bli slettet ved denne «Merge & Combine»-rutinen, bør du ikke bruke den. Det som er ganske leit her, er at du kan ikke uten videre se om andre bibliotek har I-analytter lenket til vedkommende post. Det anbefales å søke grundig i NZ for sjekke om det kan finnes I-analytter. Prøv gjerne Advanced Search og kryss av for Content Related Data. Her kan du søke på tittel på vertsdokumentet, eller i Standard Number hvor du kan søke på ISBN eller ISSN for vertsdokumentet. Dette forutsetter naturligvis at 773 er registrert fullstendig nok, noe jeg regner med at dere gjør. (NB! søk på ISBN eller ISSN gir ikke treff på vertsdokumentets ISBN eller ISSN, dvs det som er registrert i 773 $x eller $z)

For musikkspor (som også er en type I-analytt) har man verken ISBN eller ISSN å gå etter, så her må man stole på tittelen. Dette kan jo være litt utfordrende siden det ofte – for klassiske verk – er benyttet generiske titler.

Hvorvidt også andre typer lenker er berørt av dette, har vi ikke undersøkt, men det er ikke usannsynlig.

Som alltid er det bare å ta kontakt. Ikke nøl med å spørre hvis du støter på ting du er usikker på.

Problemet er meldt til Ex Libris.