RDA – Spørsmål og svar

Oppdatert 2019-02-14

Hva står RDA for?

RDA står for Resource Description and Access. Dette er betegnelsen man bruker om de nye katalogiseringsreglene som vil ta over for Katalogiseringsregler/AACR2.

Hva er AACR2?

AACR2 står for Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition og er regelverket som det norske regelverket Katalogiseringsregler er basert på.

Hvordan ser jeg at en bibliografisk post er katalogisert etter RDA?

Man kan se dette i 040-feltet ($e=rda).

Noen poster har «katreg» i 040 $e, men allikevel 336, 337 og 338-felt. Hva er dette?

336, 337 og 338 er marcfelt som er innført p.g.a RDA. 040- feltet med $e=katreg betyr at posten er katalogisert etter Katalogiseringsregler. På grunn av en utprøving hos Nasjonalbiblioteket er noen poster i katalogen derfor «hybride» poster.  Postene er katalogisert etter Katalogiseringsregler, men har disse RDA-feltene i tillegg.

Det vil ikke være nødvendig å rette opp disse postene.

Hvis mitt bibliotek ikke har startet å katalogisere etter RDA, skal jeg omkatalogisere RDA-poster etter Katalogiseringsregler?

Nei, hvis en post er katalogisert etter RDA, skal denne forbli en RDA-post. RDA har en forrang da det er dette regelverket BIBSYS-konsortiet skal over i på sikt.

På mitt bibliotek bruker vi Katalogiseringsregler. Skal jeg lage en ny post fra grunnen av etter Katalogiseringsregler hvis jeg har behov for en post og kun finner en RDA post i katalogen?

Hvis du finner en post i katalogen som beskriver det dokumentet som skal katalogiseres, og denne er katalogisert etter RDA, skal du ikke lage en ny post etter Katalogiseringsregler. Bruk da RDA- posten.

Hvis jeg skal lage en post fra grunnen av, skal jeg katalogisere etter RDA eller Katalogiseringsregler?

Dette kommer an på om du og din institusjon har startet med arbeidet med RDA. Hvis du har tilgang til RDA Toolkit er det ikke forbudt å katalogisere etter RDA, men dette krever en innsikt i regelverket.

Hvis jeg importerer en post fra en ekstern ressurs, og denne er katalogisert etter RDA, skal jeg gjøre noen endringer i denne?

I Verktøykasse for katalogisering er dette beskrevet. Se:

Import fra eksterne kilder – Verktøykasse for RDA katalogisering (unit.no)

Kan jeg legge på emneord og klassifikasjon på RDA poster på samme måte som med poster katalogisert etter Katalogiseringsregler?

Selve emneordene og klassifikasjonen er ikke en del av RDA regelverket. Dette kan man altså legge på RDA poster.