Seriearrangement – 111

Oppdatert 2018-12-18

Autoritetsposter for periodiske konferanser, utstillinger, mesterskap m.m.

For konferanser, utstillinger, mesterskap m.m. som opptrer periodisk og ikke kun som enkeltstående begivenheter, lages autoritetspost kun på arrangementets navn uten stedsangivelse, år og nummer. Sted, år og nummer tilføyes i den bibliografiske posten når det er aktuelt.

Autoritetsposten brukes på denne måten i bibliografiske poster:

Innførsel i en bibliografisk post for en løpende ressurs for den periodiske begivenheten som sådan:

111 2# $a Verdensmesterskapet i fotball

Innførsel i en bibliografisk post for en monografi for en enkel begivenhet

111 2# $a Verdensmesterskapet i fotball $c USA $d 1994

Her hentes autoritetsposten inn til MDE på vanlig måte med F3. Sted ($c) og år ($d) tilføyes autoritetsposten.

Når det gjelder emneinnførsel (611), er innførselen avhengig av om ressursen som beskrives gjelder begivenheten som sådan eller om emnet er en enkeltbegivenhet.

Eksempler:

001 999432068554702201
245 00 $$a Fotball-VM 1994 $$c i redaksjonen Bjørn Veseth, Sjur Natvig, Arne Lysne
611 27 $$a Verdensmesterskapet i fotball $$c USA $$d 1994 $$0 (NO-TrBIB)90755298 $$2 bare

001 990214392144702201
100 1# $$a Jensen, Øyvind Steen $$d 1956- $$0 (NO-TrBIB)90545735
245 10 $$a Fotball-VM : $$b et historisk tilbakeblikk $$c Øyvind Steen Jensen
611 27 $$a Verdensmesterskapet i fotball $$0 (NO-TrBIB)90755298 $$2 bare