Standardtittel for Bibelen

Oppdatert: 2015-11-13

Standardtittel for Bibelen

For Bibelens skrifter brukes en forkortet navneform i overensstemmelse med de former som er brukt i den autoriserte norske bibeloversettelsen av 1978 ( *  foran enkelte bøker betyr avvik).

Kapittel skal oppgis med romertall, og vers med arabiske tall iflg. Katalogiseringsregler.

Når det er aktuelt, oppgis kapitlenes/versenes første og siste nummer forbundet med bindestrek iflg. Katalogiseringsregler.

(Standardtitler for pseudepigrafer:  Listen inngår ikke som en fast del av hjelpemidlene. De bibliotek som trenger listen, får den ved henvendelse til BIBSYS.)

MERK: For alminnelige (teologiske) kommentarer tilføyes ikke språk.

* $a Bibelen
* $a Bibelen $k Utvalg $l Norsk

Det Gamle testamente (GT)

* $a Bibelen $p GT
$a Bibelen $p GT $l Norsk
$a Bibelen $p GT. Amos
$a Bibelen $p GT. Dan.
* $a Bibelen $p GT. De 12 små profeter   (SE: Katalogiseringsregler, 25.18A4)
$a Bibelen $p GT. Dom
$a Bibelen $p GT. Esek.
$a Bibelen $p GT. Esra
* $a Bibelen $p GT. Ester
$a Bibelen $p GT. Fork.
$a Bibelen $p GT. Fork. III, 1-8
$a Bibelen $p GT. Hab.
* $a Bibelen $p GT. Hagg.
* $a Bibelen $p GT. Historiske skrifter    (SE: Katalogiseringsregler, 25.18A4)
$a Bibelen $p GT. Hos.
$a Bibelen $p GT. Høys.
$a Bibelen $p GT. Jer.
$a Bibelen $p GT. Jes.
$a Bibelen $p GT. Job.
$a Bibelen $p GT. Joel
$a Bibelen $p GT. Jona
$a Bibelen $p GT. Jos.
* $a Bibelen $p GT. Klages.
$a Bibelen $p GT. Kong.
$a Bibelen $p GT. Kong. 1
$a Bibelen $p GT. Kong. 2
$a Bibelen $p GT. Krøn.
$a Bibelen $p GT. Krøn. 1
$a Bibelen $p GT. Krøn. 2
* $a Bibelen $p GT. Malak.
$a Bibelen $p GT. Mika.
$a Bibelen $p GT. Mos.
$a Bibelen $p GT. Mos. 1
$a Bibelen $p GT. Mos. 1 III, 16
$a Bibelen $p GT. Mos. 2
$a Bibelen $p GT. Mos. 3
$a Bibelen $p GT. Mos. 4
$a Bibelen $p GT. Mos. 5
$a Bibelen $p GT. Nah.
$a Bibelen $p GT. Neh.
* $a Bibelen $p GT. Obad.
$a Bibelen $p GT. Ordsp.
* $a Bibelen $p GT. Poetiske skrifter
* $a Bibelen $p GT. Profetene   (SE: Katalogiseringsregler, 25.18A4)
$a Bibelen $p GT. Rut.
$a Bibelen $p GT. Sak.
* $a Bibelen $p GT. Salm.
* $a Bibelen $p GT. Salm. 1
* $a Bibelen $p GT. Salm. 150
$a Bibelen $p GT. Sam.
$a Bibelen $p GT. Sam. 1
$a Bibelen $p GT. Sam. 2
$a Bibelen $p GT. Sef.

Apokryfer som regnes med til den gammeltestamentlige kanon/deuterokanoniske skrifter

$a Bibelen $p GT. Apokr.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Bar.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Esra.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Esra. 3
$a Bibelen $p GT. Apokr. Esra. 4
$a Bibelen $p GT. Apokr. Gr. Est.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Jer. br.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Judit
$a Bibelen $p GT. Apokr. Makk.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Makk. 1
$a Bibelen $p GT. Apokr. Makk. 2
$a Bibelen $p GT. Apokr. Man.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Salm. 151
$a Bibelen $p GT. Apokr. Sir.
$a Bibelen $p GT. Apokr. T. Dan.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Tob.
$a Bibelen $p GT. Apokr. Visd.

(SE: Det gamle testamentes apokryfiske bøker : Oslo,1988)

Det Nye testamente (NT)

* $a Bibelen $p NT.
* $a Bibelen $p NT. Ap. gj.
* $a Bibelen $p NT. Brev
* $a Bibelen $p NT. Efes.
* $a Bibelen $p NT. Evang.   (SE: Katalogiseringsregler, 25.18A4)
* $a Bibelen $p NT. Filem.
* $a Bibelen $p NT. Filipp.
$a Bibelen $p NT. Gal.
$a Bibelen $p NT. Hebr.
$a Bibelen $p NT. Jak.
$a Bibelen $p NT. Joh.
* $a Bibelen $p NT. Joh. brev
* $a Bibelen $p NT. Joh. brev. 1
* $a Bibelen $p NT. Joh. brev. 2
* $a Bibelen $p NT. Joh. brev. 3
$a Bibelen $p NT. Jud.
$a Bibelen $p NT. Kol.
$a Bibelen $p NT. Kor.
$a Bibelen $p NT. Kor. 1
$a Bibelen $p NT. Kor. 2
$a Bibelen $p NT. Luk.
$a Bibelen $p NT. Mark.
$a Bibelen $p NT. Matt.
* $a Bibelen $p NT. Paulus
* $a Bibelen $p NT. Paulus. Pastoralbrevene   (SE: Katalogiseringsregler, 25.18A4)
$a Bibelen $p NT. Pet.
$a Bibelen $p NT. Pet. 1
$a Bibelen $p NT. Pet. 2
$a Bibelen $p NT. Rom.
$a Bibelen $p NT. Tess.
$a Bibelen $p NT. Tess. 1
$a Bibelen $p NT. Tess. 2
$a Bibelen $p NT. Tim.
$a Bibelen $p NT. Tim. 1
$a Bibelen $p NT. Tim. 2
$a Bibelen $p NT. Tit.
* $a Bibelen $p NT. Åpenb.

(Utarbeidet etter Vegard Elvestrands autoritetsliste Ordningsord av Bibelen, rev. utg. januar 1985)