ISBD-tegn i bibliografiske poster

ISBD-tegn i bibliografiske poster

Oppdatert: 2015-11-30

ISBD-tegn i bibliografiske poster.

I MARC 21-poster har det vært normalt å registrere ISBD-tegn i tillegg til delfeltkodene. Det har vi ikke vært vant til i BIBSYS. Vi har eksportert poster uten ISBD-tegn fra BIBSYS til Alma. Vi kan fortsette å registrere poster uten ISBD-tegn, med ett unntak dvs. der delfeltkoden blir tvetydig.

Vi kjenner til to steder hvor delfeltkoden blir tvetydig. Det gjelder 245 $b og 250 $b.

I disse delfeltene registreres det aktuelle ISBD-tegnet. For nærmere beskrivelse, se MARC 21 Bibliografisk i Verktøykasse for katalogisering.

ISBD-tegn skal ikke registreres andre steder enn i de to nevnte tilfellene vi kjenner til hvor det kan være nødvendig.

I Leader (LDR) posisjon 18 – Descriptive cataloging form – angis det en kode som sier noe ISBD-tegn eller ikke. Vi bruker «c» (ISBD punctuation omitted) på alle poster.