3XX – Fysisk beskrivelse, o.l.

3XX – Fysisk beskrivelse, o.l.

Oppdatert: 2016-03-08

3XX Fysisk beskrivelse o.l.

 300 Fysisk beskrivelse (R)

Feltet brukes til beskrivelse av fysiske detaljer som omfang, illustrasjoner, format o.l.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Omfang: antall fysiske sider, bind, kassetter, spilletid o.l.

$b – Andre fysiske detaljer som illustrasjoner, avspillingshastighet o.l. (Husk også kodene i 007 og 008, f.eks. illustrasjoner i 008/18-21 og avspillingshastighet i 007/03).

$c – Format: enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter. (Ikke obligatorisk, men skal ikke slettes om det finnes på posten).

$e – Bilag: medfølgende materiale. Beskrivelse av bilag kan evt. legges i parenteser.

Eksempler

300 ## $$a 412 s. $$b ill. $$e 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)
300 ## $$a 1 b. (flere pag.)
300 ## $$a 1 DVD-video (91 min) $$b lyd, s./h.
300 ## $$a 1 partitur (56 s.)

310 Gjeldende periodisitet (NR)

Her registreres opplysninger om gjeldende utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Gjeldende utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for når utgivelsesfrekvensen begynte å gjelde.

Eksempler

310 ## $$a 2 nr. pr. måned $$b 2001-
310 ## $$a Årlig $$b 1983-

321 Tidligere periodisitet (R)

Her registreres opplysninger om tidligere utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a Tidligere utgivelsesfrekvens.
$b Dato for tidligere utgivelsesfrekvens.

Eksempel

321 ## $$a 6 nr. pr. år $$b 1950-1961

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser (R)

Her registreres kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser for periodika. Her noteres også opphør av periodika.

Indikatorer

Førsteindikator: Datoformat

0 – Normalisert form.
1 – Ikke normalisert form.

Andreindikator: # (Udefinert).

Aktuelle delfelt

$a – Kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser.
$z – Kilde for informasjonen i delfelt $a. Brukes bare når første indikator er 1.

Eksempler

362 0# $$a Årg. 1, nr. 1 (1977)-
362 0# $$a Vol. 1 (1980)-vol. 8 (1987)
362 1# $$a Startet med 1962/64 $$z New serial titles

380 Verkets form (R)

Feltet brukes bl.a. for musikk, til å registreres betegnelse for komposisjonstype.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Verkets form / Komposisjonstype. Term for komposisjonstype hentes fra “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”.
$2 – Kilde for term. Liste over koder: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger” har kode “emnmus”.

Eksempel

380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

382 Besetning (R)

Feltet brukes til musikk for å angi besetning.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst

# – Udefinert.
0 – Besetning.
1 – Delvis besetning.

Andreindikator: Indeksering

# – Informasjon mangler.
0 – Indekseres ikke.
1 – Indekseres.

Aktuelle delfelt

$a (R) – Betegnelse for besetning. En term som indikerer instrument/utøvere/stemmer, hentes fra “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”.

$b (R) – Solist.
$d (R) – Kompletterende instrument.
$n (R) – Antall instrument/utøvere i nærmest foregående delfelt.
$p (R) – Alternativ besetning.
$s – Totalt antall utøvere.
$v (R) – Note.
$2 – Kilde for term. Liste over koder:
https://www.loc.gov/standards/sourcelist/musical-instrumentation.html

Eksempel

382 01 $$a trompet $$n 2 $$a trombone $$n 2 $$s 4 $$2 emnmus