25X – 28X

25X – 28X

Oppdatert: 2016-04-26

25X-28X  Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

250 Utgave (R)

Feltet brukes til å registrere utgaveinformasjon. En opplysning om utgave gjengis slik den står i publikasjonen og med de forkortelser som er tillatt. Tall brukes i stedet for ord.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Utgave
$b – Annen utgaveinformasjon. OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Se
eksempler.

Eksempler

250 ## $$a 2. utg.
250 ## $$a 4th ed. /$$b edited by E.B. White and C.A. Black
250 ## $$a Canadian ed. = $$b Éd. canadienne.

260 Utgivelse, distribusjon osv.  (R)

Feltet brukes til registrering av utgivelse, distribusjon, trykking.

Indikatorer

Førsteindikator: Sekvens av utgiveropplysninger

# – Udefinert/Første utgiver (brukes alltid for monografier og ved førstegangsregistrering av løpende ressurser)
2 – Mellomliggende utgiver (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)
3 – Nåværende/siste utgiver (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Sted for utgivelse, distribusjon etc.  (Land eller -stat skal også registreres i 008/15-17)

$b – Navn på utgiver, distributør etc.

$c – Dato for utgivelse, distribusjon etc. (Året skal også registreres i 008/07-10 evt. også 008/11-14)

$3 – Hvilken del av materialet det gjelder. Brukes på løpende ressurser med skiftende
utgivere. (1. indikator = 2 eller 3)

Eksempel: monografi

260 ## $$a Bergen $$b Fagbokforl. $$c 1995

Eksempel: løpende ressurs hvor utgiver har skiftet to ganger:

260 ## $$a Oslo $$b Statens bibliotektilsyn $$c 1934-
260 2# $$3 2003-2006 $$a Oslo $$b ABM-utvikling
260 3# $$3 2007- $$a Oslo $$b ABM-media