80X-830 – Biinnførsel for serie

80X-830 – Biinnførsel for serie

Oppdatert: 2016-10-20

800 Serieinnførsel personnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er personnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn

$d – Årstall for fødsel, død, etc.

$t – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

Eksempler

490 1# $$a Sagaen om isfolket $$v 24
800 1# $$a Sandemo, Margit $$d 1924- $$t Sagaen om isfolket $$v 24

810 Serieinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn

$t – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

Eksempler

490 1# $$a CIIL linguistic atlas series $$v 1
810 2# $$a Central Institute of Indian Languages $$t CIIL linguistic atlas series $$v 1

830 Serieinnførsel standardtittel (R)

Feltet brukes for bi-innførsel på standardisert serietittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

$x – ISSN.
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk. NB! Registrering av ISSN medfører at posten lenkes til seriepost med dette ISSNet registrert.

$w – Lokalt systems identifikasjonsnummer (R).
MMS ID for posten det skal lenkes til. Brukes kun for lenking av monografiseriehefter til serieposten.

Eksempler

490 1# $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30
830 #0 $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30

490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v vol. 15

490 1# $$a Skrifter / utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$x ISSN 0424-7493 $$v vol. 74
830 #0 $$a Skrifter (Ekonomisk-historiska föreningen i Lund) $$x ISSN 0424-7493 $$v vol. 74 $$w 998121816624702201

490 1# $$a A Galaxy book
830 #2 $$a A Galaxy book